kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów

Jak w kopalni żwiru dokonać ostrożnej wyceny, jeżeli kruszywo jest wydobywane na bieżąco i nie występują zapasy kruszywa. Jak należy dokonać wyceny niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w kopalni kruszywa, jeżeli wydobycie jest tylko jedną z działalności spółki, poniżej 10% obrotu firmy?

Koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wytworzeniem produktu

Jeśli w jednostce nie występują podlegające wycenie zapasy produktów (wyrobów gotowych), to może ona zrezygnować z wyłączania kosztów stałych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych z kosztu wytworzenia wyrobu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. Wymaga to uwzględnienia w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych oraz wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych. Zasadę ostrożności stosuje się także w trakcie roku, przy czym istotne jest, by na dzień bilansowy aktywa i pasywa poddane zostały ostrożnej wycenie.

Działalność polegającą na wydobyciu żwiru z własnego złoża traktuje się w księgach rachunkowych jako szczególną odmianę działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym. Wyroby gotowe na dzień ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztu wytworzenia (zob. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Stosownie natomiast do art. 28 ust. 3 ww. ustawy, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

Obok kosztów bezpośrednich ujmowanych na koncie 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" podstawowym elementem kosztu wytworzenia są koszty pośrednie, które ujmuje się na koncie 52-1 "Koszty wydziałowe". Nie wszystkie jednak koszty wydziałowe mogą być zaliczone do kosztu wytworzenia produktu. Ustawa o rachunkowości pozwala zaliczyć do kosztów wytworzenia produktu tylko uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z produkcją. Do uzasadnionej części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Eliminacja niewykorzystanych zdolności produkcyjnych z kosztu wytworzenia

Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych ustawodawca uznaje przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych może być mierzony m.in. ilością wytworzonych produktów, maszynogodzinami, roboczogodzinami, tak aby umożliwić podział pośrednich kosztów stałych na część dotyczącą wykorzystanych mocy produkcyjnych oraz część kosztów dotyczącą niewykorzystanych w danym okresie zdolności produkcyjnych. Kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych nie zalicza się bowiem do kosztów wytworzenia produktu. Wśród kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych można wymienić koszty wynagrodzeń za nieplanowane przestoje, koszty związane z nieczynnymi urządzeniami produkcyjnymi, koszty utrzymania niewykorzystanych powierzchni produkcyjnych oraz nieprzypisane do produktów stałe pośrednie koszty produkcji, wynikające z niepełnego wykorzystania normalnych zdolności produkcyjnych.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera sposobu kalkulacji oraz ujęcia kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera jednak stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów.

W świetle stanowiska w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów, stałe pośrednie koszty wydziałowe będące konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych można odnieść w ciężar konta 70-1 "Koszt wytworzenia sprzedanych produktów" lub konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", jeżeli zgodnie z treścią ekonomiczną zdarzeń właściwsze jest ich ujęcie jako pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

1. PK - przeksięgowanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych:
      - Wn konto 70-1 "Koszt wytworzenia sprzedanych produktów"
          lub 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 52-1 "Koszty wydziałowe" (w analityce: Stałe koszty wydziałowe).

Zwracamy jednak uwagę, że wprowadzenie kategorii uzasadnionych kosztów pośrednich do definicji kosztu wytworzenia ma za zadanie urealnić wycenę produktów gotowych i produkcji niezakończonej, jeśli jej wielkość na dzień bilansowy jest istotna. Jednocześnie ma ograniczać przerzucanie kosztów na zapasy (tj. ich aktywowanie). Jeśli więc w jednostce, jak to wynika z pytania, nie występują zapasy produktów, wymagające wyceny, to ze względu na jego nieistotność, problem eliminacji z kosztu wytworzenia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych można pominąć.

Należy również podkreślić, iż jednostki spełniające warunki określone w art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości mogą przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Z omawianego uproszczenia mogą korzystać jednostki (poza wymienionymi w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ww. ustawy), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy czym do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. zastosowanie znajdzie znowelizowany art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w świetle którego podane wyżej wartości dla sumy bilansowej wynoszą 25.500.000 zł, a w przypadku przychodów 51.000.000 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory bilansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.