kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023

Wydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego i zmiana stawki amortyzacyjnej od nowego roku

Posiadamy urządzenie zakwalifikowane do środków trwałych, które chcemy używać dłużej niż przewidywaliśmy przy jego przyjęciu do używania. Czy możemy dokonać zmiany stawki amortyzacyjnej tego środka trwałego?

Jednostka może dokonać zmiany stawki amortyzacyjnej urządzenia zakwalifikowanego do środków trwałych, przy czym nową stawkę może zastosować od początku kolejnego roku obrotowego.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Stawkę i okres lub metodę amortyzacji środka trwałego należy ustalić na dzień przyjęcia go do używania. Przy czym poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Tak wynika z treści art. 32 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości.

Kwestia weryfikacji okresów i stawek amortyzacji została także poruszona w pkt 8.42-8.44 KSR nr 11 "Środki trwałe". Według tego standardu, jednostka jest zobowiązana do systematycznej weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności i stawek amortyzacji środków trwałych, nie później niż na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zweryfikowane stawki (stopy) amortyzacji stosuje się począwszy od nowego roku obrotowego (art. 32 ust. 3 ustawy). W zakres weryfikacji wchodzi także weryfikacja ceny sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego przyjętej na dzień ustalenia dotychczas stosowanego odpisu amortyzacyjnego. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji mogą uzasadniać podwyższenie lub obniżenie stawki lub stopy amortyzacji. Przesłankę do weryfikacji okresu i stawki amortyzacji stanowi w szczególności ulepszenie środka trwałego, dokonanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego oraz dołączenie bądź odłączenie części dodatkowych lub peryferyjnych.

Należy zaznaczyć, iż zmiana okresu lub stawki amortyzacji (w tym wynikająca ze zmiany ceny sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego) stanowi zmianę szacunków w rozumieniu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7) i nie powoduje korekty odpisów amortyzacyjnych ujętych w poprzednich okresach. Jak wynika z tego standardu, weryfikację szacunków przeprowadza się nie później niż na dzień bilansowy. Nie odnosi się jej do poprzednich okresów, jest natomiast skutkiem oceny bieżącej sytuacji oraz oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych lub obowiązków związanych z pozycjami w sprawozdaniu finansowym. Nie są to korekty błędów ani zmiany zasad (polityki) rachunkowości (por. pkt 2.134.2 KSR nr 7). Skutki zmiany wartości szacunkowych, w tym spowodowane ich weryfikacją, jednostka uwzględnia, stosując podejście prospektywne i odnosi odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego, lub na kapitał (fundusz) własny, jeżeli przepisy o rachunkowości tak stanowią:

 • roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, jeżeli zmiana dotyczy tylko tego roku,
 • roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana i lat przyszłych, jeżeli zmiana dotyczy wszystkich tych okresów.

Zmiana wartości szacunkowych nie wymaga przekształcenia danych porównawczych (por. pkt 4.4 KSR nr 7).

Przykład

Jednostka posiada w ewidencji środków trwałych urządzenie o wartości początkowej: 144.000 zł. Urządzenie to zostało przyjęte do używania 1 lipca 2021 r., a jego amortyzację rozpoczęto od sierpnia 2021 r. Okres ekonomicznej użyteczności ustalono na 5 lat. Urządzenie amortyzowane jest metodą liniową, zatem stopa amortyzacji rocznej wynosi: 100% : 5 = 20%, roczna kwota amortyzacji wynosi: 144.000 zł × 20% = 28.800 zł, a kwota amortyzacji miesięcznej wynosi: 28.800 zł : 12 = 2.400 zł. Plan amortyzacyjny sporządzony przez jednostkę w 2021 r. przedstawiał się następująco:

Rok Wartość bilansowa na początek roku Amortyzacja roczna Skumulowane umorzenie na koniec roku Wartość bilansowa na koniec roku
2021 (5 m-cy) 144.000 zł 5 × 2.400 zł = 12.000 zł 12.000 zł 132.000 zł
2022 132.000 zł 28.800 zł 40.800 zł 103.200 zł
2023 103.200 zł 28.800 zł 69.600 zł 74.400 zł
2024 74.400 zł 28.800 zł 98.400 zł 45.600 zł
2025 45.600 zł 28.800 zł 127.200 zł 16.800 zł
2026 (7 m-cy) 16.800 zł 7 × 2.400 zł = 16.800 zł 144.000 zł 0 zł

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. jednostka zweryfikowała dalszy okres ekonomicznej użyteczności urządzenia i uznała, że będzie ono używane do 30 kwietnia 2027 r., czyli licząc od 1 stycznia 2024 r. jeszcze przez 40 miesięcy. Zatem nowa kwota amortyzacji miesięcznej od 1 stycznia 2024 r. wyniesie: 74.400 zł (tj. wartość bilansowa na koniec 2023 r.) : 40 = 1.860 zł. Kwota rocznej amortyzacji wyniesie zatem: 22.320 zł, a stopa amortyzacji wyniesie: (1.860 zł × 12) : 144.000 zł = 15,5%. Jednostka sporządziła nowy plan amortyzacji dla dalszego użytkowania urządzenia:

Rok Wartość bilansowa na początek roku Amortyzacja roczna Skumulowane umorzenie na koniec roku Wartość bilansowa na koniec roku
2024 74.400 zł 22.320 zł 91.920 zł 52.080 zł
2025 52.080 zł 22.320 zł 114.240 zł 29.760 zł
2026 29.760 zł 22.320 zł 136.560 zł 7.440 zł
2027 7.440 zł 4 x 1.860 zł = 7.440 zł 144.000 zł 0 zł

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory bilansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.