kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Jednorazowa amortyzacja w księgach 2018 r.

Polityka rachunkowości w naszej firmie przewiduje amortyzację jednorazową środków trwałych, tzw. niskocennych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Co zmieniło się w księgowaniu jednorazowej amortyzacji od sierpnia 2017 r.? Czy w 2018 r. zmieniły się zasady ujmowania środków trwałych jako niskocennych i księgowania jednorazowej amortyzacji?

1. Amortyzacja dokonywana na podstawie przepisów ustaw podatkowych

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 100.000 zł

W świetle nowo wprowadzonych regulacji zawartych w art. 16k ust. 14 updop oraz art. 22k ust. 14 updof, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:

 • wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa wyżej, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub
   
 • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których mowa wyżej, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Zwracamy uwagę, iż nowa amortyzacja nie ma zastosowania do wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych z grupy 1-2 KŚT, czyli m.in. budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także do całej grupy 7 KŚT, czyli wszelkich środków transportu. Ponadto nie dotyczy środków trwałych wytworzonych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych.

W niniejszym artykule pomijamy jednorazową amortyzację, o której mowa w przepisach art. 16k ust. 7-13 updop oraz art. 22k ust. 7-13 updof.

Amortyzacja środków trwałych do 10.000 zł

Na podstawie art. 16f ust. 3 updop oraz art. 22f ust. 3 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m updop oraz 22h-22m updof, czyli na zasadach ogólnych albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Od składników majątku spełniających definicję środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (por. art. 16d ust. 1 updop oraz 22d ust. 1 updof).

Zwracamy uwagę, iż w wyniku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, z dniem 1 stycznia 2018 r. limit w kwocie 3.500 zł został zastąpiony kwotą 10.000 zł. Nowe regulacje - mimo że obowiązują od 1 stycznia 2018 r. - mają zastosowanie również do składników majątku nabytych w 2017 r., a przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. Wynika to bezpośrednio z art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175).

2. Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych

Przepisy bilansowe nie rozróżniają środków trwałych ze względu na ich wartość. Nie przewidują również mechanizmu przyspieszonej amortyzacji, o jakim mowa w przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości, odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Ustawa o rachunkowości co prawda umożliwia dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, ale tylko w stosunku do środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, czyli takich, które z punktu widzenia jednostki przedstawiają nieistotną wartość. Przepis art. 32 ust. 6 tej ustawy wskazują bowiem, że dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. W takim przypadku jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości maksymalną wartość początkową obiektu inwentarzowego podlegającą jednorazowemu odpisaniu. Najczęściej jednostki ze względów praktycznych przyjmują za wartość graniczną kwotę określoną w przepisach prawa podatkowego.

Jeżeli zgodnie z polityką rachunkowości jednostki amortyzację jednorazową stosuje się dla środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł, to dla celów bilansowych także od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ten właśnie pułap. Tylko zmiana zasad (polityki) rachunkowości w tym zakresie daje możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, których wartość początkowa może być analogiczna jak określona w przepisach podatkowych, tj. równa lub niższa niż 10.000 zł.

Wskazane uproszczenie jednostka może stosować na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, pod warunkiem jednak, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej firmy oraz wyniku finansowego. Ponadto wprowadzając uproszczenia do stosowania należy uwzględnić przepis art. 4 ust. 4a ustawy, który stanowi, że nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Korzystając z prawa do uproszczeń dla celów bilansowych można przyjąć amortyzację jednorazową nabywanych fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT, określoną w art. 16k ust. 14-21 updop oraz art. 22k ust. 14-21 updof. Przy czym odpisy takie można uznać za dopuszczalne dla celów bilansowych jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy małej istotności kosztu, czyli gdy ich wartość nie ma wpływu na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki (por. art. 4 ust. 4 i 4a ustawy o rachunkowości).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory bilansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.