kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016

Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla programu komputerowego

Jaka stawka amortyzacyjna jest odpowiednia do amortyzacji programu komputerowego zaliczonego do wartości niematerialnych i prawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, zdobniczych, know-how. W przepisie tym nie wymieniono co prawda wprost programów komputerowych, jednak zalicza się je do wartości niematerialnych i prawnych, ponieważ przedmiotem zakupu przez jednostkę nie jest sam program komputerowy, lecz autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego lub licencja na użytkowanie tego programu komputerowego. Tak więc - w świetle przepisów ustawy o rachunkowości - do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się te programy komputerowe, których nabyciu towarzyszy przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych programów lub udzielenie licencji na korzystanie z tych programów, oraz które:

 • zostały nabyte przez jednostkę,
   
 • są zaliczane do aktywów trwałych,
   
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania,
   
 • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,
   
 • są przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Co istotne - zgodnie z art. 33 ustawy o rachunkowości - do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się przepisy dotyczące środków trwałych, a dokładnie art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1-4 i ust. 6 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych (w tym od autorskich praw majątkowych lub licencji do korzystania z programu komputerowego) dokonuje się więc drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu prawa majątkowego do używania. W przypadku licencji na używanie programów komputerowych termin rozpoczęcia amortyzacji jest zatem uzależniony od momentu instalacji, wdrożenia i przyjęcia do używania programu komputerowego. Na dzień przyjęcia składnika do wartości niematerialnych i prawnych jednostka ma obowiązek ustalić jego okres amortyzacji, stawkę amortyzacyjną, metodę amortyzacji.

Przepisy bilansowe nie wyznaczają konkretnych okresów i stawek amortyzacji dla poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych. Możliwość wyboru w tym zakresie pozostawiono kierownikom jednostek. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności prawa majątkowego, na określenie którego mogą wpływać między innymi prawne lub inne ograniczenia czasu używania tego prawa.

Dla celów bilansowych roczną stawkę amortyzacyjną wartości niematerialnej i prawnej można ustalić korzystając z następującego wzoru:

So = 100 : Es

gdzie:

So - roczna stawka amortyzacyjna w procentach,

Es - przewidywany okres używania prawa w latach.

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje także, jakimi metodami należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Wybór metody ustawodawca pozostawił w gestii jednostki. Mogą to być metody: liniowa lub degresywna (dopuszczalne także w świetle przepisów podatkowych), jak też naturalna, progresywna. Przy czym raz przyjęta metoda amortyzacji dla danego składnika aktywów nie może być zmieniana i powinna być stosowana w sposób ciągły w kolejnych okresach.

Warto przy tym podkreślić, iż dla wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ponadto ustalać odpisy amortyzacyjne w sposób uproszczony, tj. jednorazowo odpisując wartość prawa lub licencji.

Należy jednak pamiętać, że dla celów podatkowych - na podstawie art. 16m updop oraz art. 22m updof - okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje na programy komputerowe i prawa autorskie nie może być krótszy niż 24 miesiące. Przy czym, jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majątkowych jest krótszy niż 24 miesiące, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym z umowy. Dodajmy, że jeżeli wartość początkowa nabytego programu (licencji) nie przekraczałaby kwoty 3.500 zł, można by dokonać jednorazowego odpisu (w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym) lub w ogóle odstąpić od amortyzacji, zaliczając wydatek na nabycie programu (licencji) bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania (por. art. 22d ust. 1art. 22f ust. 3 updof i art. 16d ust. 1art. 16f ust. 3 updop).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory bilansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.