kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016

Koszty amortyzacji samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR

Jak amortyzować samochód osobowy zaliczony do środków trwałych, jeżeli jego wartość początkowa przekracza 20.000 EUR?

Amortyzacja bilansowa

Bilansowo samochody osobowe zakwalifikowane do środków trwałych amortyzuje się według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości, tzn. drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą:

 • zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową tego składnika,
   
 • przeznaczenia go do likwidacji,
   
 • sprzedaży,
   
 • stwierdzenia jego niedoboru.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego (tu: samochodu osobowego).

Przykład

Spółka nabyła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosiła: 90.000 zł. Okres ekonomicznej użyteczności tego samochodu ustalono na 4 lata. Roczna stopa amortyzacyjna wyniesie zatem: 100% : 4 = 25%, a kwota amortyzacji, którą jednostka będzie miesięcznie zaliczała do kosztów bilansowych (przez 4 lata), wyniesie: 90.000 zł × 25% : 12 m-cy = 1.875 zł.

Należy dodać, iż stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych nie są dla amortyzacji bilansowej wiążące. Niemniej jednak, jeśli okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego pokrywa się z okresem przyjętym do ustalenia stawki podatkowej, to stawki dla celów bilansowych mogą być takie same jak dla celów podatkowych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na konieczność rzetelnego zobrazowania stopnia zużycia środka trwałego, który w warunkach gospodarowania może zmienić się w stosunku do założeń przyjętych na dzień ustalania okresu amortyzacji. W świetle bowiem art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości, poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja podatkowa

Zasadniczo podatnicy są obowiązani dokonywać odpisów amortyzacyjnych od

wartości początkowej samochodu osobowego do jego pełnego zamortyzowania. Odpisy te są kosztami uzyskania przychodów z zastrzeżeniem ograniczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 4 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 updof. W myśl tych przepisów, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych odpowiednio w art. 16a-16m updop i art. 22a-22o updof, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro. Kwotę wyrażoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Kalkulatory Kalkulatory amortyzacji dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku dochodowym

Przykład

Spółka nabyła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosiła: 90.000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania wyniósł: 4,20 zł/EUR, co oznacza że równowartość 20.000 EUR w dniu przekazania samochodu do używania wynosiła: 20.000 EUR × 4,20 zł/EUR = 84.000 zł. Jednostka nie może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty: 90.000 zł - 84.000 zł = 6.000 zł.

Odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego spółka dokonuje co miesiąc, stosując 20% stawkę amortyzacyjną (por. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym). Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi: (90.000 zł × 20%) : 12 m-cy = 1.500 zł. Przy czym do kosztów uzyskania przychodów spółka może zaliczyć: (90.000 zł - 6.000 zł) × 20% : 12 m-cy = 1.400 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory bilansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.