kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Kurs waluty stosowany do przeliczenia wydatku udokumentowanego duplikatem faktury

Po jakim kursie należy przeliczyć wydatek udokumentowany duplikatem faktury?

Do przeliczania wydatku udokumentowanego duplikatem faktury należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia oryginału faktury.

Na gruncie ustaw o podatku dochodowym, koszty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 updof i art. 15 ust. 1 updop). Ustalając kurs, według którego koszt w walucie obcej zostaje przeliczony na złote, należy uwzględnić przepisy dotyczące ustalania różnic kursowych. W art. 24c ust. 7 updof i art. 15a ust. 7 updop ustawodawca wskazał m.in., że na potrzeby ustalania różnic kursowych, za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku), a w przypadku ich braku - innego dowodu.

Wskazniki i stawki
Kursy średnie walut obcych ogłaszane przez NBP
dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Zatem do przeliczenia wartości kosztu poniesionego w walucie obcej, udokumentowanego fakturą, należy przyjąć kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury. Organy podatkowe potwierdzają takie stanowisko (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 maja 2014 r., nr IBPBI/2/423-193/14/PC).

Niestety przepisy ustaw o podatku dochodowym nie regulują, jaki kurs należy zastosować do przeliczania kwot wykazanych na duplikatach faktur. Trzeba jednak zauważyć, że duplikat faktury jest tylko potwierdzeniem treści i faktu wystawienia oryginału. Z tego względu należy przyjąć, że to data wystawienia faktury oryginalnej jest miarodajna dla ustalenia momentu poniesienia kosztu. Jeśli zatem podatnik otrzymał od sprzedawcy duplikat zniszczonej lub zaginionej faktury, udokumentowany przy jej pomocy koszt wyrażony w walucie obcej powinien przeliczyć przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Dodajmy, że jeśli wydatek udokumentowany duplikatem faktury został uprzednio ujęty w kosztach uzyskania przychodów na podstawie faktury pierwotnej, to wydatek ten nie będzie powtórnie zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku nie ma potrzeby przeliczania kosztu udokumentowanego duplikatem faktury, gdyż koszt ten został już wcześniej ustalony na podstawie faktury, która później została zniszczona lub zaginęła.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60