kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Kurs waluty stosowany do przeliczenia wydatku udokumentowanego duplikatem faktury

Po jakim kursie należy przeliczyć wydatek udokumentowany duplikatem faktury?

Do przeliczania wydatku udokumentowanego duplikatem faktury należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia oryginału faktury.

Na gruncie ustaw o podatku dochodowym, koszty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 updof i art. 15 ust. 1 updop). Ustalając kurs, według którego koszt w walucie obcej zostaje przeliczony na złote, należy uwzględnić przepisy dotyczące ustalania różnic kursowych. W art. 24c ust. 7 updof i art. 15a ust. 7 updop ustawodawca wskazał m.in., że na potrzeby ustalania różnic kursowych, za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku), a w przypadku ich braku - innego dowodu.

Wskazniki i stawki
Kursy średnie walut obcych ogłaszane przez NBP
dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Zatem do przeliczenia wartości kosztu poniesionego w walucie obcej, udokumentowanego fakturą, należy przyjąć kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury. Organy podatkowe potwierdzają takie stanowisko (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 maja 2014 r., nr IBPBI/2/423-193/14/PC).

Niestety przepisy ustaw o podatku dochodowym nie regulują, jaki kurs należy zastosować do przeliczania kwot wykazanych na duplikatach faktur. Trzeba jednak zauważyć, że duplikat faktury jest tylko potwierdzeniem treści i faktu wystawienia oryginału. Z tego względu należy przyjąć, że to data wystawienia faktury oryginalnej jest miarodajna dla ustalenia momentu poniesienia kosztu. Jeśli zatem podatnik otrzymał od sprzedawcy duplikat zniszczonej lub zaginionej faktury, udokumentowany przy jej pomocy koszt wyrażony w walucie obcej powinien przeliczyć przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Dodajmy, że jeśli wydatek udokumentowany duplikatem faktury został uprzednio ujęty w kosztach uzyskania przychodów na podstawie faktury pierwotnej, to wydatek ten nie będzie powtórnie zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku nie ma potrzeby przeliczania kosztu udokumentowanego duplikatem faktury, gdyż koszt ten został już wcześniej ustalony na podstawie faktury, która później została zniszczona lub zaginęła.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60