kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017

Różnice kursowe od wymiany euro na złote

Spółka jawna posiada rachunek walutowy w euro. Często dokonujemy wymiany walut z euro na złote, tj. sprzedaży waluty dla banku lub jej zakupu. Czy w związku z tym powstają różnice kursowe od środków własnych? Nadmieniam, że różnice kursowe ustalamy metodą podatkową.

Jeśli wymiana walut, o której mowa w pytaniu, jest dokonywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to powstałe różnice kursowe są uwzględniane podatkowo. Natomiast w momencie zakupu waluty nie powstają różnice kursowe.

Zasady dotyczące ustalania różnic kursowych tzw. metodą podatkową uregulowane są w art. 24c ustawy o PDOF.

Z przepisów powyższych wynika, że różnice kursowe na środkach pieniężnych powstają wówczas, gdy wartość otrzymanych (np. z tytułu zapłaty należności) lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa (powstaje dodatnia różnica kursowa) lub wyższa (powstaje ujemna różnica kursowa) od wartości tych środków w dniu zapłaty lub innej formy wypływu (np. wymiany tych środków na złote, czyli sprzedaży waluty dla banku), według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Zatem w przypadku sprzedaży waluty bankowi do przeliczenia wypływu środków należy przyjąć kurs faktycznie zastosowany przez bank. Powstałe różnice kursowe należy zaliczyć do przychodów (dodatnie) albo do kosztów (ujemne) podatkowych.

Dodajmy, że WSA w Warszawie w wyroku z 21 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 207/16, uchylił interpretację organu podatkowego, który uznał, że różnice kursowe nie powstają przy wymianie waluty na złotówki.

Przykład

Na koncie walutowym jednostki znajduje się 2.500 euro wycenione po kursie 4,10 zł za euro (tj. 10.250 zł). W dniu 26 czerwca br. jednostka sprzedała 2.500 euro bankowi po kursie 4,20 zł/euro (tj. na sumę 10.500 zł). Zatem na rachunku walutowym jednostki powstała różnica kursowa w kwocie 250 zł. Jest to różnica kursowa dodatnia, którą należy zaliczyć do przychodów podatkowych.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60