kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017

Faktura w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

Spółka z o.o. wystawia na rzecz kontrahentów krajowych faktury za usługi w walucie obcej. Kontrahenci wartość netto tych faktur regulują w walucie obcej, natomiast kwotę VAT - w złotówkach. Czy taka zapłata wpływa na ustalanie podatkowych różnic kursowych (spółka ustala podatkowe różnice kursowe tzw. metodą podatkową)?

Na gruncie podatku dochodowego różnice kursowe powstają wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto należności. Natomiast różnice w części przypadającej na kwotę VAT nie są uwzględniane w rachunku podatkowym. Zatem, sposób uregulowania należności w części przypadającej na kwotę VAT należnego (w walucie obcej czy w złotówkach) jest obojętny na gruncie podatku dochodowego.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że generalnie podmioty gospodarcze mogą zobowiązania w walucie obcej regulować walutą krajową. Jak bowiem wynika z art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Polski jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej.

Nie ma przeszkód, aby część zobowiązania dłużnik uregulował w walucie obcej, a część w złotówkach. Odnosząc się natomiast do skutków wynikających z takiej zapłaty na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych (tzw. metodą podatkową), należy przywołać treść art. 15a ustawy o PDOP.

wykrzyknik Podatkowe różnice kursowe powstają m.in. wtedy, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zob. art. 15a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOP):
  • jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają dodatnie różnice kursowe, zaliczane do przychodów podatkowych,
     
  • jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają ujemne różnice kursowe, stanowiące koszty uzyskania przychodów.

W sytuacji, gdy nie ma kursu faktycznie zastosowanego, np. w przypadku, gdy kontrahent ureguluje należność na rachunek walutowy podatnika, to do wyceny tej zapłaty stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty.

Jak z powyższego wynika, aby powstały podatkowe różnice kursowe, muszą być spełnione łącznie oba warunki, tj. przychód należny musi być wyrażony w walucie obcej i należność musi być uregulowana w walucie obcej. Należy mieć przy tym na uwadze, że kwota VAT należnego "zawartego" w należności nie stanowi przychodu (zob. art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o PDOP).

wykrzyknik Dla celów podatkowych różnice kursowe (ustalane tzw. metodą podatkową) ustala się wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto należności. Natomiast różnice przypadające na kwotę VAT (o ile wystąpią) są obojętne podatkowo.

Tak też uważają organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-318/15/PC, stwierdził:

"(...) dla potrzeb podatku dochodowego przychodem i kosztem podatkowym są - co do zasady - kwoty netto, kwota podatku od towarów i usług nie ma wpływu na dochód podlegający opodatkowaniu. Dlatego też, w tym zakresie, nie rozpoznaje się podatkowych różnic kursowych (...)."

Należy wspomnieć, że polska spółka z o.o., wystawiając kontrahentowi krajowemu fakturę w walucie obcej, jest zobowiązana na fakturze tej kwotę VAT wykazać w złotych, przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania (zob. art. 106e ust. 11 ustawy o VAT). Zatem w sytuacji, gdy kontrahent ureguluje fakturę w walucie obcej w ten sposób, że kwotę netto zapłaci w walucie obcej, a kwotę VAT "ureguluje" w złotych, to na kwocie VAT nie powstaną różnice. Różnice mogą powstać jedynie na kwocie netto należności. Podobnie w naszej opinii będzie dla celów bilansowych.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60