kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017

Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny korekty kosztu podatkowego

Spółka z o.o. otrzymała fakturę korygującą w walucie obcej, z tytułu udzielonego jej przez sprzedawcę rabatu (dotyczącego towaru, którego wartość spółka ujęła już w kosztach podatkowych). Jaki kurs waluty obcej należy przyjąć do wyceny tej faktury korygującej, w celu uwzględnienia jej w kosztach uzyskania przychodów? Czy przepisy odnoszące się do momentu korekty kosztu podatkowego mają wpływ na ww. kurs?

Zgodnie z przyjętą praktyką, do wyceny faktury korygującej należy przyjąć taki sam kurs, jaki został przyjęty do wyceny kosztu podatkowego na podstawie faktury pierwotnej.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (w przypadku braku faktury - inny dokument potwierdzający przyczyny korekty). Tak wynika z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, przyczyną korekty jest otrzymanie od sprzedawcy rabatu. Zatem w tym przypadku korekty kosztów uzyskania przychodów spółka dokona w miesiącu otrzymania faktury korygującej.

Przepisy, regulujące moment korekty kosztów podatkowych, ani też inne przepisy ustawy o PDOP nie określają, jaki kurs waluty obcej należy przyjąć do wyceny korekty kosztu poniesionego w walucie obcej. Jedynie w art. 15 ust. 1 zdanie drugie ww. ustawy zapisano, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

W praktyce organów podatkowych prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym do przeliczania na złote faktury korygującej (na potrzeby korekty kosztów) należy zastosować ten sam kurs waluty obcej, jaki przyjęto do przeliczenia faktury pierwotnej. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2016 r., nr IPPB6/4510-399/16-2/AP. W interpretacji tej czytamy:

"(...) To, że podatnik może dokonać korekty kosztu uzyskania przychodu na bieżąco nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego kosztu uzyskania przychodu kurs bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie dokumentu korygującego. Dokumenty korygujące otrzymane przez Spółkę służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już poniesionego kosztu uzyskania przychodu. Wystawienie takiego dokumentu nie prowadzi do powstania kosztu uzyskania przychodu, ale skorygowania kosztu już poniesionego.

(...) do przeliczenia na złote korekty kosztu uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem noty korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia faktur pierwotnych. (...)"

W świetle powyższego, wartość udzielonego przez sprzedawcę rabatu, którą spółka "wyłącza" z kosztów uzyskania przychodów (na podstawie otrzymanej faktury korygującej), przelicza się na złote z uwzględnieniem średniego kursu NBP, przyjętego pierwotnie do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej (tj. kursu historycznego).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60