kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Jak rozliczyć różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy od własnych środków pieniężnych?

Na dzień bilansowy ustaliliśmy różnice kursowe na rozrachunkach i od własnych środków pieniężnych (na kasie euro i na rachunku walutowym). Bilansowe różnice kursowe na rozrachunkach stornujemy pod datą 1 stycznia roku następnego. Czy pod datą 1 stycznia powinniśmy też wystornować różnice kursowe od własnych środków pieniężnych? Do rozliczania różnic kursowych stosujemy metodę podatkową.

W przypadku stosowania podatkowej metody ustalania różnic kursowych, różnice kursowe powstałe w związku z bilansową wyceną własnych środków pieniężnych wskazane jest stornować pod datą 1 stycznia następnego roku obrotowego. Zastosowanie do tych różnic innej metody rozliczenia powodowałoby istotne trudności z ustaleniem zrealizowanych różnic kursowych dla celów podatkowych.

Z ustawy o rachunkowości nie wynika obowiązek dokonywania storna różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy. W praktyce jednak jednostki rozliczają różnice kursowe powstałe na rozrachunkach, stosując jedną z następujących metod:

  • stornowanie pod datą 1 stycznia roku następnego naliczonych na dzień bilansowy różnic kursowych, a następnie księgowanie faktycznie zrealizowanych różnic kursowych w momencie realizacji rozrachunków,
     
  • stornowanie różnic kursowych dopiero w dniu uregulowania ściśle określonej należności lub zobowiązania, z równoczesnym określeniem i wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych różnic kursowych ustalonych za okres od dnia powstania rozrachunku do dnia jego uregulowania; nie stornuje się różnic kursowych od nadal nieuregulowanych rozrachunków,
     
  • ujmowanie w księgach zrealizowanych różnic kursowych obliczonych od początku roku do dnia zapłaty rozrachunku lub różnic kursowych wynikających z porównania kursu z poprzedniej wyceny z kursem z bieżącej wyceny; w tej metodzie nie dokonuje się storna różnic kursowych z poprzedniej wyceny, tylko doprowadza się stan rozrachunków do prawidłowego salda poprzez doksięgowanie odpowiednio dodatnich lub ujemnych różnic kursowych.

W przypadku stosowania podatkowej metody ustalania różnic kursowych, powstałe przy wycenie bilansowej różnice kursowe, utrudniają obliczenie uznawanych podatkowo różnic kursowych powstających z chwilą zapłaty. W takim przypadku różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków wskazane jest stornować z dniem 1 stycznia następnego roku obrotowego lub w dniu uregulowania należności lub zobowiązania. Jednak w przypadku środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (zgromadzonych w kasie walutowej lub na rachunku walutowym), których wartość zaktualizowano na dzień bilansowy, wskazane jest stosowanie metody stornowania pod datą 1 stycznia następnego roku obrotowego.

Inaczej będzie w przypadku jednostek rozliczających różnice kursowe dla celów podatkowych według ustawy o rachunkowości. W tym przypadku najlepszą metodą będzie ewidencjonowanie tylko zrealizowanych różnic kursowych ustalonych między kursem z wyceny bilansowej a kursem zastosowanym do wyceny rozchodu środków z kasy walutowej lub z rachunku walutowego.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60