kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016

Kurs walut do przeliczania kwot na fakturach

Jesteśmy firmą transportową. Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta polskiego wystawioną w euro za wykonaną usługę transportu międzynarodowego. Firma transportowa przeliczyła kwoty na fakturze po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego rozładunek towarów. Czy na potrzeby VAT powinniśmy przeliczyć tę fakturę po kursie z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia?

Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote określone są w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, przeliczenia na złote, co do zasady, dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro należy przeliczyć z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (i odpowiednio ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).

Dla potrzeb przeliczenia kwot na fakturze dokumentującej wykonanie usługi transportowej należałoby przyjąć kurs walut z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Co do zasady, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych powstaje z chwilą wykonania usługi, o czym stanowi art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Aby więc prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego od usługi transportowej, należy określić chwilę jej wykonania. Biorąc pod uwagę, iż celem usługi transportowej jest przewiezienie towarów w określone miejsce, można uznać, że usługa ta zostaje wykonana z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. W przypadku transportu towarów, jeśli dzień dokonania rozładunku nie jest tożsamy z dniem dostarczenia, należałoby przyjąć, że dzień zakończenia rozładunku przewożonych towarów jest dniem wykonania usług.

Przy czym, jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę itp.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania wpłaty (w odniesieniu do tej otrzymanej części, co wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Tak więc w sytuacji wskazanej w pytaniu obowiązek podatkowy powstał w dniu rozładunku transportowanych towarów. Do przeliczenia kwot wykazanych w euro na fakturze nalało przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień rozładunku towarów, czyli tak jak to uczynił kontrahent Czytelnika.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60