kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 15 (447) z dnia 10.08.2017

Czy nabycie towarów objętych odwrotnym obciążeniem uprawnia do zwrotu w terminie 60 dni?

W sytuacji gdy podatnik dokonuje tylko sprzedaży towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia organy podatkowe przyjmują, że może otrzymać zwrot w terminie 60 dni, chociaż faktycznie nie wykazuje podatku należnego. Nasza firma wykazuje w deklaracji VAT-7 jedynie podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia. Czy możemy ubiegać się o zwrot w terminie 60 dni czy 180 dni?

Decydując się na wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika, musi on w deklaracji wskazać w jakim terminie zwrot ten ma nastąpić. Podstawowym terminem zwrotu jest termin 60-dniowy, liczony od dnia złożenia deklaracji VAT. Termin ten może zostać skrócony do 25 dni na wniosek podatnika, o ile spełnione są przesłanki wymienione w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Z kolei podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, może - na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, otrzymać - na umotywowany wniosek - zwrot wykazanego w deklaracji podatku naliczonego od dokonanych zakupów w terminie 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji.

Termin ten można skrócić do 60 dni, pod warunkiem, że podatnik oprócz pisemnego wniosku w tej sprawie, złoży zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Zasadą jest zatem, że podatnik, który nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych podatkiem VAT, otrzyma zwrot bezpośredni w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

Aby odpowiedzieć na pytanie Czytelnika, należy rozróżnić dwie odrębne przedstawione w pytaniu sytuacje.

Pierwsza dotyczy sytuacji gdy dostawca towarów (usług) objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, wykazuje w deklaracji VAT jedynie tę sprzedaż. Wtedy nie wystąpi VAT należny (do jego rozliczenia zobligowany jest nabywca towaru czy usługi).

Nie ma jednak wątpliwości, że podatnik wykonał czynność opodatkowaną (nawet jeżeli nie wykazał podatku należnego z tego tytułu). Zatem może w świetle obowiązujących przepisów ubiegać się o zwrot w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji, ponieważ nie dotyczy go przepis art. 87 ust. 5a ustawy o VAT.

W drugim natomiast przypadku mamy do czynienia z nabywcą, który rozlicza w deklaracji VAT należny z tytułu transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Jest on nabywcą towarów (usług) objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zatem nie wykonał czynności opodatkowanej, ale po stronie podatku należnego wykazał w deklaracji VAT kwotę podatku VAT z tytułu transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tę samą kwotę wykazał po stronie podatku naliczonego jako kwotę podlegającą odliczeniu. W tym przypadku mamy do czynienia z nabyciem towaru (usługi) a nie jego dostawą.

Zatem podatnik wykazujący w deklaracji VAT podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia nie może uznać, że wykonał czynność opodatkowaną, uprawniającą go do otrzymania zwrotu bezpośredniego w podstawowym terminie. Może - co do zasady - otrzymać zwrot w ciągu 180 dni od dnia złożenia deklaracji, chyba że złoży zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Reasumując

W przypadku gdy podatnik w deklaracji VAT wykazał sprzedaż towarów objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia (bez podatku należnego), przyjmuje się, że wykonał czynność opodatkowaną i ma prawo do zwrotu w ciągu 60 dni.

Natomiast nabywca towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, o ile nie wykazał w deklaracji VAT poza tą transakcją innej sprzedaży, może otrzymać - co do zasady - zwrot w terminie 180 dni.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60