kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Przeznaczenie części samochodowych do naprawy firmowych samochodów a korekta VAT

Podatnik, który nabył części samochodowe z przeznaczeniem na towary handlowe, musi dokonać korekty VAT w momencie wykorzystania tych części do własnych samochodów, jeżeli od wydatków na te samochody przysługuje mu ograniczone prawo do odliczania VAT.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 stycznia 2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.538.2016.2.ALN)

Opis sprawy i stanowisko podatnika

Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) prowadziła działalność w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, a także sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Była także autoryzowanym dealerem samochodów jednej z marek. W ramach prowadzonej działalności spółka nabywała hurtowo m.in. podzespoły, części zamienne, elementy pojazdów podlegające wymianie, elementy wyposażenia, materiały eksploatacyjne (dalej: części i akcesoria). Z tytułu ich zakupu odliczała VAT w pełnej wysokości.

Spółka nabywała ww. części i akcesoria w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów świadczących usługi serwisowe (warsztatom samochodowym) lub na rzecz klientów detalicznych korzystających z usług serwisowych w salonie i autoryzowanym serwisie.

W toku prowadzonej działalności pojawiały się sytuacje, w których spółka wykorzystywała części i akcesoria do naprawy używanych przez siebie samochodów demonstracyjnych (udostępnianych w celach testowych), zastępczych (wypożyczanych klientom serwisu odpłatnie lub w ramach świadczonej usługi serwisowej) lub innych pojazdów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka była w stanie zapewnić wykorzystywanie samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej jedynie niektórych posiadanych pojazdów. W odniesieniu do pozostałych samochodów, w szczególności tych wykorzystywanych jako samochody demonstracyjne, nie było to możliwe (przyjmowało się, że te pojazdy są wykorzystywane do tzw. celów mieszanych).

Wątpliwości spółki dotyczyły obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego z tytułu zakupu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. części i akcesoriów, które ostatecznie były wykorzystywane przy remontach lub naprawach pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych. Spółka uznała, że nie miała obowiązku dokonywać takiej korekty.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zgodził się wprawdzie ze spółką, że nie ma ona obowiązku dokonania korekty VAT na podstawie regulacji art. 90b ustawy o VAT, gdyż nie doszło do zmiany sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego. Zdaniem organu, doszło jednak do zmiany przeznaczenia zakupionych części i akcesoriów nabytych z zamiarem odsprzedaży, a wykorzystanych ostatecznie do naprawy posiadanych pojazdów samochodowych (w stosunku do których spółka nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej) i dlatego obowiązek częściowej korekty odliczenia jednak wystąpi. Organ uznał, że podstawą prawną zobowiązującą do dokonania korekty rozliczenia będą regulacje zawarte w art. 86a ust. 1 i 4 ustawy o VAT, z których wynika wprost prawo do odliczenia 50% kwoty VAT z tytułu zakupionych towarów, pierwotnie przeznaczonych do odsprzedaży, a wykorzystanych ostatecznie do naprawy posiadanych samochodów służbowych, w stosunku do których podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT. W przepisie tym jest mowa o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności podatnika, a ponieważ w stosunku do części pojazdów służbowych podatnik nie jest w stanie przestrzegać tej wyłączności i następuje wykorzystanie samochodów do innych celów niż działalność gospodarcza, to korekcie będzie podlegał VAT w wysokości 50% kwoty odliczonego podatku od zakupu części i akcesoriów zużytych do ich napraw. W interpretacji tej czytamy:

"(...) nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że ograniczenie zasadniczego prawa podatnika podatku VAT, jakim jest prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie wynika z jednoznacznie sformułowanego przepisu. Organ podkreśla, że ograniczenie tego prawa wynika jednoznacznie z przepisów art. 86a ust. 1 w związku z art. 86a ust. 4 obowiązującej ustawy (o VAT - przyp. red.). Dla tego obowiązku korekty nie potrzeba żadnych szczególnych regulacji. Z przytoczonych przepisów w sposób jasny wynika różnica, jaka występuje pomiędzy wykorzystaniem pojazdów do działalności gospodarczej i wykorzystywaniem wyłącznie do działalności gospodarczej.

Potwierdzeniem tego jest użyte przez ustawodawcę słowo "wyłącznie". Słowo to ma w tym przypadku decydujące znaczenie (...)."

Zdaniem organu, w związku ze zmianą przeznaczenia części samochodowych, spółka zobowiązana jest do dokonania korekty VAT i powinna jej dokonać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ww. zmiana, tj. w okresie ich zużycia do napraw samochodów służbowych, co do których nie była w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej.


Od redakcji:

Inne stanowisko na temat korekty VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia towarów handlowych (części i akcesoriów samochodowych) zajął WSA w Warszawie w wyroku z 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1594/15. Sąd uznał bowiem, że prawo do odliczenia 100% VAT z tytułu nabycia ww. części, które zostały nabyte jako towary handlowe w ramach prowadzonej działalności handlowej, nie może w późniejszym okresie podlegać ograniczeniom.

Mając jednak na uwadze stanowisko organów podatkowych, zalecamy ostrożność przy podejmowaniu decyzji, czy dokonać korekty przy zmianie przeznaczenia towarów handlowych. Podatnik który uzna, że nie musi dokonywać korekty VAT odliczonego przy ich zakupie pomimo, że zostały one ostatecznie wykorzystane do samochodów służbowych (dla których przysługuje mu ograniczone prawo do odliczania VAT), musi się liczyć ze sporem z organami podatkowymi. Nie wiadomo także, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie NSA (orzeczenie WSA jest jeszcze nieprawomocne).

Więcej przeczytasz w Wyrok ten opisywaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 34 z 01.12.2016 r.
na str. 23-25

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60