kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016

VAT przy wycofaniu firmowego samochodu osobowego z działalności

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła samochód osobowy. Wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Od zakupu tego samochodu odliczono 50% kwoty VAT wykazanej na fakturze zakupu. Jak będzie wyglądało rozliczenie VAT w sytuacji, gdy zdecyduje się po roku wycofać samochód z firmy? Czy będzie zobowiązana do korekty odliczonego podatku VAT?

Na wstępie należy zaznaczyć, że odpowiedź na pytanie jest udzielona w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy o VAT. Tak więc jak z nich wynika, wycofanie samochodu firmowego, przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia VAT, i przekazanie np. na potrzeby osobiste podatnika, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik miał prawo do odliczenia 50% kwoty VAT z faktury zakupu.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Stanowi tak art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Zatem w sytuacji przekazania na cele prywatne samochodu osobowego, przy zakupie którego istniało prawo do odliczenia 50% kwoty VAT, podatnik zobowiązany jest do opodatkowania tej czynności 23% stawką VAT.

Należy podkreślić, że w takim przypadku podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Określa to art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, że cenę tę należy określić na podstawie wartości rynkowej pojazdu przekazywanego na cele prywatne.

Z uwagi na to, że przekazanie samochodu np. na potrzeby osobiste podlega opodatkowaniu VAT, podatnik ma możliwość skorzystania z systemu korekt, o których mowa w art. 90b ustawy o VAT.

W artykule tym wskazano, że jeżeli sprzedaż pojazdu wykorzystywanego do celów mieszanych nastąpi w okresie korekty, tj. przed upływem 60 miesięcy, licząc od miesiąca zakupu (w przypadku gdy wartość samochodu przekracza 15.000 zł) lub przed upływem 12 miesięcy (licząc od miesiąca nabycia w przypadku gdy wartość pojazdu nie przekracza 15.000 zł) uznaje się, że następuje zmiana wykorzystania tego pojazdu na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej.

Korekty kwoty podatku naliczonego należy dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Z uwagi na to, że nieodpłatne przekazanie na cele prywatne samochodu, przy zakupie którego istniało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostało zrównane ze sprzedażą, to podatnik przy wycofaniu pojazdu z działalności gospodarczej ma również prawo do dokonania korekty podatku naliczonego, na podstawie art. 90b ustawy o VAT.

W celu obliczenia kwoty korekty należy zastosować wzór:
kwota nieodliczonego podatku
× liczba miesięcy okresu korekty, które pozostały do końca
okres korekty

Ponadto dla udokumentowania czynności wykonywanych nieodpłatnie podatnik może wystawić dowolny dokument wewnętrzny. Nie będzie uznane za błąd, jeżeli podatnik w tym celu sporządzi dokument nazwany "Faktura wewnętrzna".

Przykład

Podatnik w marcu 2016 r. na potrzeby działalności opodatkowanej VAT zakupił samochód osobowy za kwotę netto 100.000 zł, plus podatek VAT 23.000 zł. Z uwagi na to, że samochód będzie wykorzystywany do tzw. działalności mieszanej, odliczono 50% kwoty VAT wykazanej na fakturze, tj. kwotę 11.500 zł.

Okres korekty w tym przypadku przypada od marca 2016 r. do lutego 2021 r. Kwota podatku VAT nieodliczona przy nabyciu samochodu wynosi 11.500 zł. Załóżmy, że w kwietniu 2017 r. podatnik postanowi wycofać ten samochód z działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Czynność tę opodatkował 9.008 zł, 23% VAT. Liczba miesięcy pozostałych do końca okresu korekty to 47 miesięcy. W tej sytuacji podatnik będzie miał prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego o kwotę 9.008 zł (w zaokrągleniu), wyliczoną następująco 11.500 zł × 47/60.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60