kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016

VAT przy wycofaniu firmowego samochodu osobowego z działalności

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła samochód osobowy. Wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Od zakupu tego samochodu odliczono 50% kwoty VAT wykazanej na fakturze zakupu. Jak będzie wyglądało rozliczenie VAT w sytuacji, gdy zdecyduje się po roku wycofać samochód z firmy? Czy będzie zobowiązana do korekty odliczonego podatku VAT?

Na wstępie należy zaznaczyć, że odpowiedź na pytanie jest udzielona w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy o VAT. Tak więc jak z nich wynika, wycofanie samochodu firmowego, przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia VAT, i przekazanie np. na potrzeby osobiste podatnika, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik miał prawo do odliczenia 50% kwoty VAT z faktury zakupu.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Stanowi tak art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Zatem w sytuacji przekazania na cele prywatne samochodu osobowego, przy zakupie którego istniało prawo do odliczenia 50% kwoty VAT, podatnik zobowiązany jest do opodatkowania tej czynności 23% stawką VAT.

Należy podkreślić, że w takim przypadku podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Określa to art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, że cenę tę należy określić na podstawie wartości rynkowej pojazdu przekazywanego na cele prywatne.

Z uwagi na to, że przekazanie samochodu np. na potrzeby osobiste podlega opodatkowaniu VAT, podatnik ma możliwość skorzystania z systemu korekt, o których mowa w art. 90b ustawy o VAT.

W artykule tym wskazano, że jeżeli sprzedaż pojazdu wykorzystywanego do celów mieszanych nastąpi w okresie korekty, tj. przed upływem 60 miesięcy, licząc od miesiąca zakupu (w przypadku gdy wartość samochodu przekracza 15.000 zł) lub przed upływem 12 miesięcy (licząc od miesiąca nabycia w przypadku gdy wartość pojazdu nie przekracza 15.000 zł) uznaje się, że następuje zmiana wykorzystania tego pojazdu na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej.

Korekty kwoty podatku naliczonego należy dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Z uwagi na to, że nieodpłatne przekazanie na cele prywatne samochodu, przy zakupie którego istniało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostało zrównane ze sprzedażą, to podatnik przy wycofaniu pojazdu z działalności gospodarczej ma również prawo do dokonania korekty podatku naliczonego, na podstawie art. 90b ustawy o VAT.

W celu obliczenia kwoty korekty należy zastosować wzór:
kwota nieodliczonego podatku
× liczba miesięcy okresu korekty, które pozostały do końca
okres korekty

Ponadto dla udokumentowania czynności wykonywanych nieodpłatnie podatnik może wystawić dowolny dokument wewnętrzny. Nie będzie uznane za błąd, jeżeli podatnik w tym celu sporządzi dokument nazwany "Faktura wewnętrzna".

Przykład

Podatnik w marcu 2016 r. na potrzeby działalności opodatkowanej VAT zakupił samochód osobowy za kwotę netto 100.000 zł, plus podatek VAT 23.000 zł. Z uwagi na to, że samochód będzie wykorzystywany do tzw. działalności mieszanej, odliczono 50% kwoty VAT wykazanej na fakturze, tj. kwotę 11.500 zł.

Okres korekty w tym przypadku przypada od marca 2016 r. do lutego 2021 r. Kwota podatku VAT nieodliczona przy nabyciu samochodu wynosi 11.500 zł. Załóżmy, że w kwietniu 2017 r. podatnik postanowi wycofać ten samochód z działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Czynność tę opodatkował 9.008 zł, 23% VAT. Liczba miesięcy pozostałych do końca okresu korekty to 47 miesięcy. W tej sytuacji podatnik będzie miał prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego o kwotę 9.008 zł (w zaokrągleniu), wyliczoną następująco 11.500 zł × 47/60.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60