kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015

Zwrot zaliczki a kasa rejestrująca

W czerwcu br. rozpocząłem działalność gospodarczą. Nie mam obowiązku rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Osoba fizyczna wpłaciła mi pieniądze na konto bankowe na poczet dostawy towarów. Fakt ich otrzymania udokumentowałem fakturą zaliczkową. W tym samym dniu zaliczka została jednak zwrócona - klient zrezygnował z zakupu (wystawiłem fakturę korygującą). Czy ta transakcja wchodzi do limitu zwolnienia z kas? (pytanie z dyskusji na www nr 956463)

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stanowi o tym art. 111 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy do końca roku podatkowego zwalnia się podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Mówi o tym § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544 ze zm.).


Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


W myśl § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia omawiane zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył wskazany limit obrotów.

Kwotę obrotu, o której mowa w powołanym wcześniej § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Ponieważ zaliczka jest integralnie związana z przyszłą dostawą towarów lub usług, winna być uwzględniana przy wyliczaniu wysokości obrotu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z kasy.

Z przedstawionego pytania wynika, że po wpłacie zaliczki klient zrezygnował z zakupu towaru, w związku z czym uczestnik forum dokonał jej zwrotu, w tym samym dniu, w którym ją otrzymał.

W sytuacji gdy nie doszło do sprzedaży towaru, a otrzymana na to konto zaliczka została zwrócona klientowi w okresie poprzedzającym moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas, to transakcja ta nie spowodowała obowiązku instalowania kasy fiskalnej. W konsekwencji, jeżeli pozostały obrót osiągnięty z tytułu sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20.000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2015 r., to uczestnik forum nadal może korzystać z omawianego zwolnienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60