kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015

Określenie dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej

Prowadzę działalność gospodarczą od lipca 2014 r. Generalnie swoje produkty (wyroby budowlane) sprzedaję innym firmom i wystawiam faktury. Sporadycznie dokonuję także sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osobom tym również wystawiam faktury. Czy w 2014 r. miałem obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej, bez względu na to, czy została udokumentowana fakturą. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od tej zasady wprowadzono jednak wyjątki, które określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas.

Do końca 2014 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). W myśl przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. zwolnieni byli m.in. podatnicy:

  • u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł,
     
  • rozpoczynający w trakcie roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W sytuacji gdy podatnik korzystający ze zwolnienia z ewidencjonowania, w trakcie 2014 r. przekroczył obroty ze sprzedaży na rzecz omawianych osób kwotę 20.000 zł (w proporcji do okresu wykonania tych czynności), zwolnienie utracił po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył wskazany limit (§ 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia).

Do wyliczenia limitu przyjmowało się (i dalej przyjmuje) obroty netto (czyli bez podatku VAT) osiągane wyłącznie z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast należy w nim uwzględniać sprzedaż usług i towarów, które na podstawie załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień zostały zwolnione z ewidencjonowania (np. sprzedaż usług, za które zapłata następuje za pośrednictwem banku), nawet gdy usługi te na rzecz wskazanych osób dokumentowane są fakturami.


Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Z kolei od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), a określone w nim zwolnienia dotyczą lat 2015-2016. Jak wynika z tego rozporządzenia, od początku 2015 r. (analogicznie jak było w 2014 r.) obowiązuje jeden limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 20.000 zł zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność.

Tak więc przy ustaleniu, czy już w 2014 r. istniał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kasie fiskalnej, należy szczegółowo określić dzień dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz tych osób.

Przykład

Podatnik od 12 lipca 2014 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 10 sierpnia 2014 r. dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania powinien wyliczyć według następującego wzoru:

A = B × C/D

gdzie:

A - graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B - limit 20.000 zł,
C - liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku (w opisywanej sytuacji od dnia 10 sierpnia 2014 r., czyli 144 dni),
D - liczba dni w roku podatkowym.

Limit wyniósł 7.890,41 zł.

Załóżmy, że liczone narastająco obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dnia 7 września 2014 r. osiągnęły wartość 7.900 zł. W związku z tym podatnik utracił prawo do zwolnienia i musiał rozpocząć ewidencjonowanie obrotów w kasie od 1 grudnia 2014 r., tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Jeśli podatnik w 2014 r. limitu tego nie przekroczył, nie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz omawianych osób w 2014 r. W 2015 r. obowiązuje go limit 20.000 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60