kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015

Określenie dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej

Prowadzę działalność gospodarczą od lipca 2014 r. Generalnie swoje produkty (wyroby budowlane) sprzedaję innym firmom i wystawiam faktury. Sporadycznie dokonuję także sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osobom tym również wystawiam faktury. Czy w 2014 r. miałem obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej, bez względu na to, czy została udokumentowana fakturą. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od tej zasady wprowadzono jednak wyjątki, które określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas.

Do końca 2014 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). W myśl przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. zwolnieni byli m.in. podatnicy:

  • u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł,
     
  • rozpoczynający w trakcie roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W sytuacji gdy podatnik korzystający ze zwolnienia z ewidencjonowania, w trakcie 2014 r. przekroczył obroty ze sprzedaży na rzecz omawianych osób kwotę 20.000 zł (w proporcji do okresu wykonania tych czynności), zwolnienie utracił po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył wskazany limit (§ 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia).

Do wyliczenia limitu przyjmowało się (i dalej przyjmuje) obroty netto (czyli bez podatku VAT) osiągane wyłącznie z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast należy w nim uwzględniać sprzedaż usług i towarów, które na podstawie załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień zostały zwolnione z ewidencjonowania (np. sprzedaż usług, za które zapłata następuje za pośrednictwem banku), nawet gdy usługi te na rzecz wskazanych osób dokumentowane są fakturami.


Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Z kolei od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), a określone w nim zwolnienia dotyczą lat 2015-2016. Jak wynika z tego rozporządzenia, od początku 2015 r. (analogicznie jak było w 2014 r.) obowiązuje jeden limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 20.000 zł zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność.

Tak więc przy ustaleniu, czy już w 2014 r. istniał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kasie fiskalnej, należy szczegółowo określić dzień dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz tych osób.

Przykład

Podatnik od 12 lipca 2014 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 10 sierpnia 2014 r. dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania powinien wyliczyć według następującego wzoru:

A = B × C/D

gdzie:

A - graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B - limit 20.000 zł,
C - liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku (w opisywanej sytuacji od dnia 10 sierpnia 2014 r., czyli 144 dni),
D - liczba dni w roku podatkowym.

Limit wyniósł 7.890,41 zł.

Załóżmy, że liczone narastająco obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dnia 7 września 2014 r. osiągnęły wartość 7.900 zł. W związku z tym podatnik utracił prawo do zwolnienia i musiał rozpocząć ewidencjonowanie obrotów w kasie od 1 grudnia 2014 r., tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Jeśli podatnik w 2014 r. limitu tego nie przekroczył, nie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz omawianych osób w 2014 r. W 2015 r. obowiązuje go limit 20.000 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60