kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Podmioty korzystające ze zwolnienia z ewidencjonowania

» Zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych obrotów

W porównaniu do obowiązującego do końca 2017 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień, obecne rozporządzenie nie wprowadziło zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność wynosi 20.000 zł. Również w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany jest - tak jak dotychczas - w proporcji do okresu jej wykonywania (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Z kolei podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2017 r. sprzedaż na rzecz ww. osób zwolnieni są z ewidencjonowania w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Dodatkowo w § 3 ust. 2 tego rozporządzenia wprowadzono zastrzeżenie, że podatnik, który w poprzednim roku był zobowiązany do ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy lub przestał spełniać warunki do zwolnienia z tego obowiązku, nie może korzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

W 2018 r. utrzymano regulację, zgodnie z którą nie są wliczane do obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas czynności, o których mowa w poz. 37 i poz. 50 załącznika do nowego rozporządzenia. Są to transakcje dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Jeśli chodzi natomiast o sposób obliczenia kwoty obrotów uprawniającej do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas, to polega on na sumowaniu całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Do wyliczenia tej kwoty przyjmuje się obroty netto, czyli bez podatku VAT (art. 111 ust. 1a ustawy o VAT).

W przypadku natomiast podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT do wyliczenia ww. limitu należy wziąć całą wartość sprzedaży (tj. sprzedaż brutto), jaka została dokonana na rzecz osób prywatnych, jak również rolników ryczałtowych.

Przykład

Podatnik rozpoczął działalność handlową 12 stycznia 2018 r. W dniu 13 stycznia br. dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania powinien wyliczyć według następującego wzoru:

A = B × C/D

gdzie:

A - oznacza graniczną kwotę obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B - oznacza limit określony w rozporządzeniu, czyli 20.000 zł,
C - oznacza liczbę dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku (w opisywanej sytuacji od dnia 13 stycznia 2018 r.),
D - oznacza liczbę dni w roku podatkowym.

Wyliczenia limitu obrotów dokonano przy zastosowaniu kalkulatora znajdującego się w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Z wyliczenia wynika, iż limit wynosi 19.342,47 zł.


Kalkulator

Obliczając powyższą kwotę należy pamiętać, aby uwzględnić sprzedaż towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Kwota ta stanowi zatem obrót z tytułu wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkich rodzajów działalności), w ramach jednej firmy.

» Przekroczenie limitu zwolnieniowego

Jeżeli w 2018 r. podatnik korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania, lecz w trakcie roku obroty ze sprzedaży dla osób prywatnych przekroczą kwotę 20.000 zł (lub limit liczony proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży w 2018 r. - jeżeli w tym roku podatnik rozpocznie sprzedaż dla ww. podmiotów), zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Przykład

Załóżmy, że u podatnika, o którym mowa w poprzednim przykładzie, w lipcu 2018 r. wartość sprzedaży dla osób prywatnych przekroczy limit zwolnienia z ewidencjonowania (czyli kwotę 19.342,47 zł). Podatnik będzie musiał stosować kasę rejestrującą od 1 października 2018 r., tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60