kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Nowa działalność gospodarcza a kasa fiskalna

W latach 2010-2014 prowadziłem działalność usługową, w której użytkowałem kasę fiskalną. Obecnie rozpocząłem nową działalność. Czy w tej sytuacji muszę od razu mieć kasę, czy mogę korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów?

Na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do końca 2017 r. zwolnieni są podatnicy, u których obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz tych osób, limit uprawniający do zwolnienia należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym.

Z kolei podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2016 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych (oraz rolników ryczałtowych) zwolnieni są z ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2017 r., jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Kalkulatory Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Zauważyć należy, że ustawa o VAT w żadnym z przepisów nie odnosi się do zagadnienia podmiotowości podatkowej podatników będących osobami fizycznymi, którzy likwidują prowadzoną działalność, a następnie - po upływie pewnego czasu - podejmują ją ponownie.

W tym zakresie organy podatkowe uznają, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP. Wznowienie działalności, w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r., nr IPPP2/4512-63/15-2/RR).

Z kolei Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2017 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.314.2017.2.EW stwierdził, że w rozumieniu ustawy o VAT, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), podatnik uczynił to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej. W konsekwencji, będzie on zobowiązany od dnia rozpoczęcia nowej działalności do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tym samym, jak podkreślił Dyrektor KIS, podatnik nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania.

Należy w tym miejscu nadmienić, że brak prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania w kasie nie oznacza, że podatnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania kasy. Podatnik w prowadzonej nowej działalności może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasy do ewidencjonowania innych czynności - zwolniona z rejestracji w kasie jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Przy czym, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa powyżej stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Zatem nawet jeśli podatnik ma obowiązek stosowania kas rejestrujących, towary i usługi wymienione w załączniku do rozporządzenia, nie podlegają ewidencjonowaniu za pośrednictwem kas. Z pytania nie wynika jednak co jest przedmiotem sprzedaży po wznowieniu działalności, zatem trudno wskazać, czy podatnik może korzystać z ww. zwolnienia przedmiotowego.

Reasumując

Podatnik, który przed likwidacją działalności - na mocy obowiązujących przepisów w sprawie kas - rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej, wznawiając działalność (nawet w innym zakresie) nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku jej stosowania ze względu na wysokość obrotów.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60