kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Termin zwrotu VAT przy braku sprzedaży

W deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r. nie wykazałem żadnej sprzedaży. Wykazałem w niej jedynie podatek naliczony z poprzedniej deklaracji w wysokości 6.000 zł. Czy w tej sytuacji mogę w deklaracji za sierpień br. wykazać podatek naliczony do zwrotu, czy muszę kwotę nadwyżki wykazać do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy? (pytanie nr 1108680)

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. O zwrot można ubiegać się także wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpiła sprzedaż. Mówi o tym art. 87 ust. 5a ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W świetle powyższego, to do uczestnika forum należy wybór jak zadysponuje powstałą nadwyżkę VAT, mianowicie czy wykaże ją do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, czy do zwrotu na rachunek bankowy. Przy czym wybór drugiego rozwiązania skutkuje dłuższym oczekiwaniem na zwrot.

Z uwagi na czas oczekiwania na zwrot VAT warto rozważyć pozostawienie kwoty podatku naliczonego wynikającej z deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r. na następny okres rozliczeniowy. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne w przypadku gdy w kolejnym okresie rozliczeniowym uczestnik forum dokona sprzedaży opodatkowanej. W wyniku tego nadwyżkę z poprzedniego okresu rozliczeniowego otrzymałby szybciej aniżeli zwrot wykazany w deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r., którego termin w omawianej sytuacji wynosi 180 dni.

Jeżeli mimo braku czynności opodatkowanych podatnik zdecyduje się na wykazanie podatku naliczonego, jako kwoty do zwrotu na rachunek bankowy, może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot tego podatku w terminie skróconym do 60 dni od dnia złożenia deklaracji. W takim przypadku musi jednak złożyć zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Formy zabezpieczenia majątkowego:

1) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
2) poręczenie banku,
3) weksel z poręczeniem wekslowym banku,
4) czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku,
5) papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60