kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 11 (419) z dnia 10.06.2016

Ustalenie limitu zwolnienia z VAT w roku przestępnym

Jaką liczbę dni należy przyjąć do wyliczenia granicznej kwoty uprawniającej do zwolnienia z VAT w 2016 r. - 365 czy 366 dni?

W myśl art. 113 ust. 9 i 10 ustawy podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest zwolniony z tego podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

Zwrócić należy uwagę, że kwota limitu, o którym mowa jest limitem rocznym. Oznacza to, że dla podmiotów rozpoczynających działalność, kwota ta obliczona w proporcji do okresu prowadzenia działalności będzie niższa i zależeć będzie od tego, w którym dniu miesiąca w trakcie roku rozpoczęto działalność gospodarczą.

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego powyższą wartość, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Aby wyliczyć wartość kwoty, która powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego, w sytuacji gdy podatnik rozpocznie działalność w trakcie 2016 r., należy zastosować następujący wzór:

A = B × C/D

gdzie:

A - oznacza graniczną kwotę obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie
      powoduje utratę zwolnienia,

B - oznacza limit określony w art. 113 ust. 1, czyli 150.000 zł,

C - oznacza liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,

D - oznacza liczbę dni w roku podatkowym.

Zauważyć należy, że rok 2016 jest rokiem przestępnym. Tak więc powstaje wątpliwość jaką liczbę dni należy przyjąć do wyliczenia granicznej kwoty uprawniającej do zwolnienia: 365 czy 366.

Użyte w art. 113 ustawy o VAT pojęcie "rok podatkowy" nie zostało zdefiniowane. Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), przez rok podatkowy rozumie się rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Jedynie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) w art. 114 przyjmuje, iż za rok należy przyjąć trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Zgodnie bowiem z tym przepisem, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Kalkulatory Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia
z VAT dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Żadne przepisy podatkowe natomiast nie określają, iż w sytuacji gdy mowa jest o roku podatkowym, należy przyjąć trzysta sześćdziesiąt pięć dni.

Z uwagi na brak jednoznacznego wskazania, co należy rozumieć przez rok podatkowy, wydaje się, że przyjęcie zarówno liczby 365 dni jak i 366 jest prawidłowe. Jednak zdaniem redakcji, bezpieczniejsze dla podatnika byłoby liczenie limitu obrotu w roku 2016 w sposób szczególny, czyli przyjmując jego pełne 366 dni.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60