kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016

Korekta VAT dokonywana przy sprzedaży samochodu osobowego - nowy kalkulator Gofinu

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 kwietnia 2014 r. od zakupu samochodów osobowych podatnicy mogli odliczać 60% kwoty VAT wykazanej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł. Natomiast obecnie (tj. od 1 kwietnia 2014 r.) od zakupu samochodu osobowego generalnie podatnicy mogą odliczać 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze. Odliczenie pełne (100%) przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy samochód służy tylko celom firmowym, co jest potwierdzone m.in. prowadzoną w tym celu ewidencją przebiegu pojazdu.

UWAGA! Sprzedaż samochodu osobowego, od zakupu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT (całości lub części), należy opodatkować (z zastosowaniem stawki 23%).


WAŻNE: Jeżeli od zakupu samochodu odliczenie VAT było limitowane (60% kwoty VAT, nie więcej niż 6.000 zł, lub 50% kwoty VAT), w przypadku sprzedaży tego pojazdu podatnik może "odzyskać" część nieodliczonego podatku (poprzez dokonanie korekty VAT). Jest to możliwe, jeżeli sprzedaż pojazdu nastąpi w trakcie tzw. okresu korekty.

okresy korekty
(licząc od miesiąca zakupu samochodu)
60 miesięcy
(dotyczy pojazdów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł)
12 miesięcy
(dotyczy pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł)

Korekty VAT, o której mowa, dokonuje się w deklaracji VAT za miesiąc (kwartał), w którym sprzedano samochód, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Ten "pozostały okres korekty" należy liczyć od miesiąca sprzedaży samochodu.

W przypadku sprzedaży samochodu, od zakupu którego odliczenie VAT było limitowane, korekty VAT dokonuje się "in plus", czyli zwiększa ona VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Sposób ustalenia kwoty korekty VAT w związku ze sprzedażą samochodu osobowego pokazano na przykładach. Ich graficzne ujęcie pokazano natomiast w wideoinstruktażu dostępnym na naszej stronie internetowej.

Wideoporadniki Wideoinstruktaże dostępne są w serwisie
www.wideoporadniki.gofin.pl

Przykład 1

W styczniu 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy za 100.000 zł netto. Kwota VAT wykazana w fakturze wynosiła 23.000 zł. Samochód miał być wykorzystywany do czynności opodatkowanych, więc od zakupu pojazdu podatnik odliczył VAT w wysokości 6.000 zł (tj. 23.000 zł × 60%, nie więcej niż 6.000 zł). Nie odliczył zatem 17.000 zł (tj. 23.000 zł - 6.000 zł).

W kwietniu 2016 r. samochód został sprzedany. Sprzedaż nastąpiła w trakcie okresu korekty, który obejmuje tu okres: styczeń 2014 r. - grudzień 2018 r. Od miesiąca sprzedaży do końca okresu korekty pozostały 33 miesiące (kwiecień 2016 r. - grudzień 2018 r.). Kwota korekty VAT wyniesie zatem:

17.000 zł (kwota nieodliczonego VAT) × 33/60 = 9.350 zł.

Kwota 9.350 zł zwiększy VAT naliczony za kwiecień br.


Przykład 2

Dane jak w przykładzie 1, ale zakładamy, że samochód był kupiony w styczniu 2015 r., a od zakupu podatnik odliczył 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze (odliczył zatem 23.000 zł × 50% = 11.500 zł).

Okres korekty obejmuje tu okres: styczeń 2015 r. - grudzień 2019 r. Od miesiąca sprzedaży (czyli od kwietnia 2016 r.) do końca okresu korekty pozostało 45 miesięcy (kwiecień 2016 r. - grudzień 2019 r.). Kwota korekty VAT wyniesie zatem:

11.500 zł (kwota nieodliczonego VAT) × 45/60 = 8.625 zł.

Kwota 8.625 zł zwiększy VAT naliczony za kwiecień br.


WAŻNE: W celu ustalenia kwoty korekty VAT (czyli kwoty, jaką podatnik może "odzyskać" w związku ze sprzedażą samochodu osobowego), można skorzystać z kalkulatora dostępnego na naszej stronie internetowej.


W kalkulatorze należy podać miesiąc i rok nabycia pojazdu, wskazać, czy wartość początkowa pojazdu przekracza 15.000 zł, podać kwotę VAT wynikającą z faktury zakupu i zakres prawa do odliczenia VAT oraz podać miesiąc i rok sprzedaży pojazdu. Okres korekty, liczba miesięcy pozostałych do końca tego okresu oraz kwota korekty VAT zostaną ustalone automatycznie.

Kalkulatory Kalkulator korekty VAT
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

UWAGA! Kalkulator korekty VAT może być wykorzystany także do ustalenia kwoty korekty VAT w sytuacji, gdy od zakupu samochodu osobowego podatnik odliczył 100% VAT (i zaprowadził ewidencję przebiegu pojazdu), lecz po pewnym czasie rezygnuje z prowadzenia tej ewidencji (i wybiera limitowane odliczenie VAT - w wysokości 50% kwoty VAT).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60