kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Ustalenie limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z VAT

Świadczę usługi w zakresie opieki medycznej (zwolnione przedmiotowo z VAT). Dodatkowo rozpocząłem świadczenie innej usługi (wynajem lokalów użytkowych), która nie korzysta z żadnego zwolnienia przedmiotowego z VAT. W jaki sposób powinienem ustalić limit zwolnienia podmiotowego w VAT?

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolniona od podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Kalkulatory
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Ze zwolnienia z VAT korzysta również sprzedaż dokonywana przez podatnika rozpoczynającego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewiduje on, iż jej wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty 150.000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Pamiętać przy tym należy, że do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia nie wlicza się kwoty podatku. Nie wlicza się również czynności wymienionych w art. 113 ust. 2, tj.:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przedstawionego pytania wynika, że podatnik świadczy m.in. usługi w zakresie opieki medycznej. Usługi te – w świetle art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT – korzystają ze zwolnienia z VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem, ze zwolnienia z podatku VAT korzystają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Jest to więc zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe, które uzależnione jest nie tylko od tego, kto świadczy usługę, ale również od jej rodzaju i celu.

W opisywanej sytuacji – jak zakładamy – powyższe warunki są spełnione, zatem usługi, o których mowa korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.

W związku z tym – jak wykazano powyżej – że do wartości sprzedaży 150.000 zł nie wlicza się m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT (z pewnymi wyjątkami, które nie mają tu jednak zastosowania), to w limicie sprzedaży uprawniającym do zwolnienia z VAT podatnik powinien uwzględnić wyłącznie usługi, które nie mogą korzystać z żadnego zwolnienia przedmiotowego z VAT, tj. z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że u podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT, wartość sprzedaży netto jest równa wartości sprzedaży brutto, bowiem nie opodatkowuje jej podatkiem VAT. Dlatego też, do wyliczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT przyjmuje się w całości kwoty uzyskane ze sprzedaży usług (i towarów) wykazywane w ewidencji sprzedaży.

Reasumując

Do wyliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podatnik powinien przyjąć całą osiągniętą kwotę ze sprzedaży usług wynajmu lokali z wyłączeniem sprzedaży wskazanej w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, tj. usług w zakresie opieki medycznej.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60