kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Ustalenie limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z VAT

Świadczę usługi w zakresie opieki medycznej (zwolnione przedmiotowo z VAT). Dodatkowo rozpocząłem świadczenie innej usługi (wynajem lokalów użytkowych), która nie korzysta z żadnego zwolnienia przedmiotowego z VAT. W jaki sposób powinienem ustalić limit zwolnienia podmiotowego w VAT?

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolniona od podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Kalkulatory
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Ze zwolnienia z VAT korzysta również sprzedaż dokonywana przez podatnika rozpoczynającego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewiduje on, iż jej wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty 150.000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Pamiętać przy tym należy, że do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia nie wlicza się kwoty podatku. Nie wlicza się również czynności wymienionych w art. 113 ust. 2, tj.:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przedstawionego pytania wynika, że podatnik świadczy m.in. usługi w zakresie opieki medycznej. Usługi te – w świetle art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT – korzystają ze zwolnienia z VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem, ze zwolnienia z podatku VAT korzystają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Jest to więc zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe, które uzależnione jest nie tylko od tego, kto świadczy usługę, ale również od jej rodzaju i celu.

W opisywanej sytuacji – jak zakładamy – powyższe warunki są spełnione, zatem usługi, o których mowa korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.

W związku z tym – jak wykazano powyżej – że do wartości sprzedaży 150.000 zł nie wlicza się m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT (z pewnymi wyjątkami, które nie mają tu jednak zastosowania), to w limicie sprzedaży uprawniającym do zwolnienia z VAT podatnik powinien uwzględnić wyłącznie usługi, które nie mogą korzystać z żadnego zwolnienia przedmiotowego z VAT, tj. z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że u podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT, wartość sprzedaży netto jest równa wartości sprzedaży brutto, bowiem nie opodatkowuje jej podatkiem VAT. Dlatego też, do wyliczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT przyjmuje się w całości kwoty uzyskane ze sprzedaży usług (i towarów) wykazywane w ewidencji sprzedaży.

Reasumując

Do wyliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podatnik powinien przyjąć całą osiągniętą kwotę ze sprzedaży usług wynajmu lokali z wyłączeniem sprzedaży wskazanej w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, tj. usług w zakresie opieki medycznej.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60