kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018

Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach

Od października 2017 r. po raz pierwszy w życiu rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponieważ działalność wykonywałem na rzecz byłego pracodawcy i były to te same czynności co wcześniej świadczone w ramach stosunku pracy, nie mogłem skorzystać w preferencyjnych zasad opłacania składek. Czy wobec zaprzestania działalności na rzecz byłego pracodawcy mam prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy?

Tak, z tym że tylko do wyczerpania limitu 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Osoba rozpoczynająca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (przed 30 kwietnia br. - przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy, tj. zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy o sus).

Ważne: Uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach przysługuje przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Powołany wcześniej przepis ma zastosowania do osób, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
   
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (art. 18a ust. 2 ustawy o sus).
Wskazniki i stawki Składki ZUS przedsiębiorców podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Osoba spełniająca te warunki zgłoszenia siebie do ubezpieczeń dokonuje z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70 (lub 05 72, gdy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Jeśli jednak nie spełnia tych warunków, powinna dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 10 (lub 05 12, gdy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (art. 18 ust. 8 ustawy o sus).

Drugi z wymienionych wyżej warunków, tj. niewykonywanie w ramach prowadzonej działalności tych samych czynności co wcześniej na podstawie stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy dotyczy całego 24-miesięcznego okresu. Przedsiębiorca traci więc prawo do preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia wykonywania w ramach prowadzonej działalności tych samych czynności co wcześniej w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, Czytelnik od dnia rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej wykonywał ją na rzecz byłego pracodawcy i zakres czynności pokrywał się z wcześniej wykonywanymi na podstawie umowy o pracę. Ponieważ nie spełnił drugiego z ww. warunków, nie mógł skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy. Prawo to naszym zdaniem uzyskał wraz z zakończeniem pracy na rzecz byłego pracodawcy. Ponieważ przysługuje ono jedynie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, w okresie tym uwzględnia się miesiące, w których ulga nie przysługiwała.

Przykład

Osoba spełniająca warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia rozpoczęła działalność gospodarczą:

 • wariant 1 - od 1 października 2017 r.: osoba ta ma prawo do opłacania niższych składek od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. włącznie (upływ pełnych 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r.),
   
 • wariant 2 - od 5 października 2017 r.: osoba ta ma prawo do opłacania niższych składek od 5 października 2017 r. do 31 października 2019 r. włącznie (upływ pełnych 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r.).
Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu z wariantu 1 i dodatkowo, że przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wykonywał te same czynności co wcześniej na podstawie umowy o pracę na rzecz pracodawcy, u którego był zatrudniony do połowy sierpnia 2017 r.

Prawo do opłacania niższych składek przysługuje przedsiębiorcy w okresach od 1 października do 31 grudnia 2017 r. i od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2019 r. włącznie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwracamy uwagę! Przedsiębiorca objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, który nie ukończył wieku odpowiednio co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna, opłacający składki na przedmiotowe ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach, nie opłaca za siebie składki na Fundusz Pracy. Jest bowiem ona należna od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Gdyby jednak miał jeszcze inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i łączna podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia wynosiłaby co najmniej tyle ile minimalne wynagrodzenie, to składka na Fundusz Pracy byłaby obowiązkowa z każdego tytułu. Powyższe wynika z art. 104104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory składek ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.