kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018

Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach

Od października 2017 r. po raz pierwszy w życiu rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponieważ działalność wykonywałem na rzecz byłego pracodawcy i były to te same czynności co wcześniej świadczone w ramach stosunku pracy, nie mogłem skorzystać w preferencyjnych zasad opłacania składek. Czy wobec zaprzestania działalności na rzecz byłego pracodawcy mam prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy?

Tak, z tym że tylko do wyczerpania limitu 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Osoba rozpoczynająca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (przed 30 kwietnia br. - przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy, tj. zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy o sus).

Ważne: Uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach przysługuje przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Powołany wcześniej przepis ma zastosowania do osób, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
   
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (art. 18a ust. 2 ustawy o sus).
Wskazniki i stawki Składki ZUS przedsiębiorców podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Osoba spełniająca te warunki zgłoszenia siebie do ubezpieczeń dokonuje z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70 (lub 05 72, gdy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Jeśli jednak nie spełnia tych warunków, powinna dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 10 (lub 05 12, gdy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (art. 18 ust. 8 ustawy o sus).

Drugi z wymienionych wyżej warunków, tj. niewykonywanie w ramach prowadzonej działalności tych samych czynności co wcześniej na podstawie stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy dotyczy całego 24-miesięcznego okresu. Przedsiębiorca traci więc prawo do preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia wykonywania w ramach prowadzonej działalności tych samych czynności co wcześniej w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, Czytelnik od dnia rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej wykonywał ją na rzecz byłego pracodawcy i zakres czynności pokrywał się z wcześniej wykonywanymi na podstawie umowy o pracę. Ponieważ nie spełnił drugiego z ww. warunków, nie mógł skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy. Prawo to naszym zdaniem uzyskał wraz z zakończeniem pracy na rzecz byłego pracodawcy. Ponieważ przysługuje ono jedynie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, w okresie tym uwzględnia się miesiące, w których ulga nie przysługiwała.

Przykład

Osoba spełniająca warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia rozpoczęła działalność gospodarczą:

 • wariant 1 - od 1 października 2017 r.: osoba ta ma prawo do opłacania niższych składek od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. włącznie (upływ pełnych 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r.),
   
 • wariant 2 - od 5 października 2017 r.: osoba ta ma prawo do opłacania niższych składek od 5 października 2017 r. do 31 października 2019 r. włącznie (upływ pełnych 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r.).
Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu z wariantu 1 i dodatkowo, że przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wykonywał te same czynności co wcześniej na podstawie umowy o pracę na rzecz pracodawcy, u którego był zatrudniony do połowy sierpnia 2017 r.

Prawo do opłacania niższych składek przysługuje przedsiębiorcy w okresach od 1 października do 31 grudnia 2017 r. i od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2019 r. włącznie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwracamy uwagę! Przedsiębiorca objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, który nie ukończył wieku odpowiednio co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna, opłacający składki na przedmiotowe ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach, nie opłaca za siebie składki na Fundusz Pracy. Jest bowiem ona należna od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Gdyby jednak miał jeszcze inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i łączna podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia wynosiłaby co najmniej tyle ile minimalne wynagrodzenie, to składka na Fundusz Pracy byłaby obowiązkowa z każdego tytułu. Powyższe wynika z art. 104104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory składek ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Zatwierdzenie SF 2021 na postawie jakiego dokumentu
Na podstawie jakiego dokumentu następuje zatwierdzenie sprawozdania finansowego ? ZZW( zwyczajne zgromadzenie wspolników) chodzi o sp.z o.o
Przelew między kontami euro spółki
Robie przelewy w spółce z o o. Przelewem pieniądze z jednego konta euro na inne euro tej samej spółki czy w tym momencie powstają różnice kursowe? Księgowa mi zarzuciła że (...)
Badania okresowe u kilku pracodawców
Pracownik pracuje w kilku firmach na takim samym stanowisku.Kończą mu się badania okresowe. Otrzymał od nas skierowanie na ww do naszej poradni lekarskiej. Dostarczył orzeczenie lekarskie wystawione z innej poradni (...)
Sprzedaż. samochodu na ryczałcie i VAT .
Witam, klient rzucił mi hasło i zaczęłam powiątpiewać... Sytuacja sprzedaż samochodu jako ŚT w działalności jdg na ryczałcie + VAT. Według mnie przychód netto opodatkowany jest stawką ryczałtu (...)
Nabycie drugiego "przedsiębiorstwa"
Przychodnia Lekarska Sp.z o.o. ( własność osób prywatnych) zakupiła inna Przychodnie. Umowa zakupu opiewa o mienie ruchome Zbywcy ( sprzęt). Została wystawiona faktura za sprzedaz czyli dla Przychodni Lekarskiej to (...)
PIT 36 za 2021 po terminie
Nie złożyłam zeznania rocznego PIT 36 za 2021 r. Będę PIT 36 składać korzystając z programu Gofin i wyślę elektronicznie , ale jak dołączyć czynny żal ? Czy wysłać (...)
Deklaracja 0,00 składki zdrowotnej
Czy korzystając z art 82 ust 8 i deklarując składkę zdrowotną w wysokości 0,00 zł, trzeba udokumentować w ZUS-ie przychód za dany miesiąc.
Faktura końcowa do paragonu jak w JPK
Pierwszy raz mam taką firmę, która wystawia duzo zaliczek dla osób fiz i nie wiem jak wykazywać faktury końcowe do zaliczek fiskalizowane na kasie. Przykład: Faktura na os. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.