kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Odsetki po ponownej korekcie deklaracji podatkowej

Deklarację VAT-7 za czerwiec 2017 r. skorygowałem w sierpniu 2017 r. na wezwanie urzędu skarbowego. Rozliczenie to zawiera jednak jeszcze jeden błąd, a w wyniku ponownej korekty muszę dopłacić podatek. Czy mogę naliczyć obniżone odsetki za zwłokę?

Podatnik ma prawo skorygować błędnie sporządzoną deklarację. Wynika to z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Złożenie korekty deklaracji na wezwanie urzędu skarbowego po przeprowadzonych przez niego czynnościach sprawdzających nie pozbawia podatnika prawa do poprawienia deklaracji w późniejszym okresie. Nie ma prawnych ograniczeń co do liczby korekt tego samego rozliczenia. Deklarację wolno wielokrotnie korygować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - pomijając zawieszenie tego uprawnienia w czasie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego, a także zakaz korekty w zakresie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Efektem dokonania korekty może być obowiązek uregulowania zaległości podatkowej. Wiąże się to z obciążeniami odsetkowymi. Zastosowanie obniżonych odsetek za zwłokę, ustalonych według stawki stanowiącej 50% stawki podstawowej, jest dopuszczalne w przypadku spełnienia wymogów wskazanych w art. 56a Ordynacji podatkowej. Zaległość podatkowa musi być ujawniona w wyniku korekty dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji i wpłacona w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Ponowna korekta tego samego rozliczenia nie stanowi negatywnej przesłanki uiszczenia obniżonych odsetek podatkowych. Takiej preferencji nie stosuje się wtedy, gdy korekta jest składana po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeżeli nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej. Obniżonych odsetek podatkowych nie nalicza się także w przypadku dokonania poprawek w rozliczeniu w wyniku czynności sprawdzających.

Deklaracja VAT-7 za czerwiec 2017 r., którą w opisywanym przypadku podatnik koryguje, była ze strony urzędu skarbowego przedmiotem czynności sprawdzających. Ponowna korekta tego rozliczenia nie wyklucza zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej, pod warunkiem, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między korektą a czynnościami sprawdzającymi. Korekta nie może być dokonana w wyniku wcześniejszych czynności sprawdzających, lecz musi stanowić samodzielną decyzję podatnika. Korektę trzeba przy tym złożyć do 25 stycznia 2018 r. (tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 r.), a ujawnioną zaległość podatkową należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.


Kalkulator odsetkowy dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60