kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Problem z naliczeniem odsetek w transakcjach handlowych

Kontrahent zalegał nam z zapłatą kwoty 20.358,01 zł. Termin zapłaty przypadał na 15 kwietnia 2017 r. (sobotę), a 17 kwietnia to było święto (Poniedziałek Wielkanocny). Od jakiego dnia powinniśmy zatem naliczać odsetki ustawowe w transakcjach handlowych i jaka powinna być łączna kwota naliczonych odsetek?

Na potrzeby ustalenia terminu, od jakiego należy rozpocząć naliczanie odsetek, podstawową kwestią jest ustalenie terminu zapłaty należności. Może on wynikać z umowy lub faktury bądź rachunku. Zasady obliczania terminów na potrzeby umów cywilnoprawnych i gospodarczych uregulowane są w art. 110 i następne Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Naliczanie odsetek powinno co do zasady rozpocząć się od dnia następującego po terminie płatności, to bowiem od tego dnia dłużnik pozostaje w zwłoce. Wyjątki od tej zasady zawiera art. 115 K.c. Zgodnie z jego treścią, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Stosując ten przepis należy przyjąć, iż pomimo że termin zapłaty przypada na sobotę, z uwagi na kolejne dwa dni wolne (niedziela 16.04 i poniedziałek 17.04) termin zapłaty upływa we wtorek 18 kwietnia, a zatem odsetki należy naliczać od dnia następnego, tj. 19 kwietnia.

Należy jednak pamiętać, że dla momentu ustalania odsetek istotny jest dzień, na który wypada koniec terminu, a nie dzień następny. Jako przykład posłużyć może wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15.01.2016 r., sygn. akt I ACa 705/15, w którym Sąd uznał, że jeżeli termin wypadał w wigilię, to odsetki należy naliczać od dnia następnego (pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia), bowiem "żaden przepis prawa (...) nie zabrania określenia dnia ustawowo wolnego od pracy jako daty początkowej naliczania odsetek".


Kalkulator odsetkowy dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Należy pamiętać, iż stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,5% w skali roku. Dodatkowo Czytelnikowi przysługuje równowartość 40 euro za koszty dochodzenia należności na podstawie art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.).

Wyliczenie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie danych z pytania


Kwota zobowiązania: 20.358,01 zł

Termin zapłaty: 15.04.2017 r. (sobota)

Upływ przedłużonego terminu zapłaty: 18.04

Początek terminu naliczania odsetek: 19.04.

Moment zapłaty 25.04.2017 r.

7 dni należnych odsetek

20.358,01 zł × 9,5% × 7/365 = 37,09 zł

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60