kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017

Odsetki od zaległości podatkowej z 2015 r.

Muszę skorygować deklarację VAT-7 za wrzesień 2015 r. Wynikiem korekty jest ujawnienie zaległości podatkowej. Czy mogę naliczyć od niej obniżone odsetki za zwłokę?

Podatnik ma prawo skorygować złożoną deklarację podatkową (chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej). Efektem korekty może być ujawnienie zaległości podatkowej. Wpłata zaległości podatkowej wiąże się z obciążeniami odsetkowymi.

Obniżone odsetki za zwłokę od długu powstałego przed 1 stycznia 2016 r. wylicza się według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. Stanowi tak art. 19 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.). Oznacza to, że obniżone odsetki za zwłokę ustala się według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej, jeżeli zaległość podatkowa zostanie ujawniona w wyniku prawnie skutecznej korekty deklaracji i cały dług będzie uiszczony w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Do zeznania korygującego nie trzeba jednak dołączać uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek (takie wyjaśnienie było wymagane do końca 2015 r.). Obniżonych odsetek podatkowych nie wolno naliczyć, gdy korekta jest dokonywana w wyniku czynności sprawdzających albo składana po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli.

Odsetki podatkowe wylicza się, mnożąc kwotę długu przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik dzieląc przez 365. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych, tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli dług istniał w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetkowe, odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy. Okres odsetkowy w przypadku zaległości podatkowej w VAT, ujawnionej w wyniku korekty deklaracji VAT, to okres od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia uregulowania wymaganej kwoty (włącznie z tym dniem).

Podatnik, o którym mowa w pytaniu, musi zapłacić zaległość podatkową będącą konsekwencją sporządzenia korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r. Odsetki za zwłokę od tej zaległości może naliczyć według stawki stanowiącej 75% stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 6%), jeżeli dług wpłaci w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, a poprawki w rozliczeniu nie zostały naniesione w wyniku ingerencji urzędników w ramach kontroli czy czynności sprawdzających. W przypadku niespełnienia tych warunków należy zastosować podstawową stawkę odsetkową (obecnie 8%). Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku VAT za wrzesień 2015 r. nalicza się od 27 października 2015 r. (termin płatności podatku upłynął 26 października 2015 r.) do dnia zapłaty.

Odsetek za zwłokę nie wpłaca się - bez względu na stawkę przyjętą do wyliczenia - gdy ich kwota nie przekracza 8,70 zł (trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej).

Przykład

Podatnik sporządził korektę deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r., w wyniku której musi zapłacić 945 zł zaległego podatku. Korekta deklaracji nie została dokonana w wyniku działań organu podatkowego. Podatnik złożył deklarację korygującą 20 marca 2017 r. Zaległość podatkową uregulował w tym samym dniu, naliczając odsetki za zwłokę według stawki stanowiącej 75% stawki podstawowej (6%) za okres od 27 października 2015 r. (od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku za wrzesień 2015 r.) do 20 marca 2017 r. (do dnia zapłaty). Wyniosły one 79 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

   (945 zł × 511 dni × 6%) : 365 = 79,38 zł, po zaokrągleniu 79 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60