kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017

Zaległość podatkowa bez odsetek za zwłokę

Nie zapłaciłem w terminie podatku VAT za grudzień 2016 r. Odsetki za zwłokę na dzień wpłaty zaległości podatkowej wynoszą 6 zł. Czy muszę je wpłacić?

NIE. Termin płatności podatku VAT za grudzień 2016 r. upłynął 25 stycznia 2017 r. Podatek zadeklarowany przez podatnika, ale nieuiszczony w terminie płatności, stanowi zaległość podatkową. Wpłata takiej kwoty wiąże się z obowiązkiem naliczenia odsetek za zwłokę.


Kalkulator odsetkowy dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Odsetki za zwłokę nalicza się, mnożąc kwotę długu przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik dzieląc przez 365. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. Jeżeli dług istniał w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, odsetki nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy.

Odsetek za zwłokę nie wpłaca się m.in. wtedy, gdy ich kwota nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Stanowi tak art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 201). Poczta Polska S.A. zmieniła od 1 lutego 2017 r. cennik swoich usług w obrocie krajowym i zagranicznym. Opłata za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej pozostała jednak na tym samym co wcześniej poziomie i wynosi 2,90 zł. W dalszym ciągu nie nalicza się więc odsetek za zwłokę, których wysokość (przed zaokrągleniem) nie przekracza trzykrotności tej kwoty, czyli 8,70 zł. Podatnik nie uiści w omawianym przypadku odsetek za zwłokę, skoro wyliczone na dzień wpłaty zaległości podatkowej wynoszą 6 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60