kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

Otrzymałem decyzję określającą wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaległość z tego tytułu wynosi ponad 10.000 zł. Czy mogę złożyć wniosek o umorzenie samych naliczonych do tej pory odsetek za zwłokę?

TAK. Ulga w spłacie zaległości podatkowej może przybrać formę umorzenia odsetek za zwłokę (bez umorzenia zaległości podatkowej). Przewiduje to art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

Odsetki za zwłokę są konsekwencją nieuregulowania w terminie należnego podatku - powstania zaległości podatkowej. Urząd skarbowy może umorzyć odsetki od zaległości podatkowej, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Przesłanki te są pojęciami niedookreślonymi, których konkretyzacji dokonuje się na tle stanu faktycznego konkretnej sprawy. "Ważny interes podatnika" to względy, które mogłyby zachwiać podstawami jego egzystencji. Najczęściej są to wydarzenia nadzwyczajne, losowe, na które podatnik nie miał wpływu, np. utrata majątku w wyniku pożaru. Istnienie "interesu publicznego" rozpatruje się natomiast w kontekście poszanowania wartości wspólnych dla całego społeczeństwa. Decyzja w sprawie udzielenia ulgi ma charakter uznaniowy.

Odsetki za zwłokę - w razie złożenia wniosku o ich umorzenie - są naliczane do dnia wniesienia podania, włącznie z tym dniem. Jeżeli organ podatkowy zgodzi się na umorzenie, dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia wniosku. Wynika to z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1373 ze zm.).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60