kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016

Odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł

Po korekcie deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r. muszę dopłacić podatek. Odsetki za zwłokę od powstałej zaległości podatkowej, wyliczone według obniżonej 50% stawki, wynoszą po zaokrągleniu 5 zł. Czy muszę je wpłacić?

Konsekwencją uregulowania podatku po terminie płatności są obciążenia odsetkowe. Odsetek za zwłokę nie wpłaca się jednak, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Obecnie trzykrotność tej opłaty pocztowej wynosi 8,70 zł (3 × 2,90 zł).

Odsetki podatkowe wylicza się, mnożąc kwotę długu przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik dzieląc przez 365. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych: końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli dług istniał w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetkowe, odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy. Omawiane zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek podatkowych dotyczy wartości ustalonej przed zaokrągleniem do pełnych złotych. To, według jakiej stawki zostały one naliczone, nie ma przy tym znaczenia. Podatnik nie uiszcza więc odsetek za zwłokę, wyliczonych według obniżonej stawki, jeżeli ich kwota na dzień wpłaty, przed zaokrągleniem do pełnych złotych, nie będzie przekraczała 8,70 zł.


Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wpłaca się bez wezwania organu podatkowego.


Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej powstałej od 1 stycznia 2016 r. nalicza się według obniżonej stawki, wynoszącej 50% stawki podstawowej, w przypadku zachowania następujących warunków. Po pierwsze, dług musi wynikać z korekty deklaracji złożonej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Po drugie, zaległość podatkową trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Po trzecie, poprawki w rozliczeniu nie mogą być naniesione pod wpływem działań urzędników skarbowych. Preferencyjnych zasad naliczania odsetek podatkowych nie stosuje się, jeżeli korekta jest składana w wyniku czynności sprawdzających, a także po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60