kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016

Odsetki od długu ujawnionego po korekcie deklaracji

Deklaracja VAT-7 złożona przeze mnie za październik 2015 r. zawiera błąd. Muszę ją skorygować i dopłacić podatek. W jakim terminie należy wpłacić zaległość podatkową wynikającą z korekty, aby móc zastosować obniżone odsetki za zwłokę?

Podatnik (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) ma prawo skorygować złożoną deklarację, jeżeli zawiera błąd, np. w wysokości podstawy opodatkowania, wyliczeniu zobowiązania podatkowego czy kwocie zwrotu podatku na rachunek bankowy. Stanowi tak art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Efektem naniesienia zmian w rozliczeniu może być ujawnienie zaległości podatkowej. Szybka wpłata długu wykazanego w wyniku autokorekty deklaracji premiowana jest mniejszymi obciążeniami odsetkowymi. Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej powstałej przed 1 stycznia 2016 r. wylicza się zasadniczo według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że obciążenia odsetkowe ustala się według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej, jeżeli zaległość podatkowa zostanie ujawniona w wyniku prawnie skutecznej korekty rozliczenia i cały dług będzie uiszczony w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Korekta deklaracji nie wymaga jednak sporządzenia uzasadnienia przyczyn dokonania zmian.

Przewidziano jeden wyjątek. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej powstałej przed 1 stycznia 2016 r. nalicza się według nowej obniżonej stawki, czyli wynoszącej 50% stawki podstawowej, w przypadku ujawnienia długu po dokonaniu autokorekty deklaracji w pierwszym półroczu bieżącego roku. Dług musi wynikać z korekty złożonej do 1 lipca 2016 r. Trzeba go uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Wynika tak z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.).


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Obniżonych odsetek podatkowych nie nalicza się, gdy korekta zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur. Preferencyjnych zasad ustalania obciążeń odsetkowych nie stosuje się także w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Zaległość podatkowa, o której mowa w pytaniu, jest efektem korekty deklaracji VAT-7 za październik 2015 r. (dokonanej przed 1 lipca 2016 r.). Jeżeli podatnik nie sporządził jej w związku z wymienionymi wcześniej procedurami - kontrolą, postępowaniem kontrolnym lub czynnościami sprawdzającymi - a cały dług zostanie uregulowany w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, należy zastosować obniżone odsetki za zwłokę naliczone według 50% stawki podstawowej (tj. obecnie 4% rocznie). Przy obliczaniu wskazanego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym została złożona korekta. Kończy się on z upływem ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień w ten sposób ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Przykład

Podatnik dokonał autokorekty deklaracji VAT-7 za październik 2015 r., w wyniku której ma zaległość podatkową. Korektę rozliczenia złożył 4 kwietnia 2016 r. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej należy naliczyć według obniżonej stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej, pod warunkiem, że cały dług zostanie zapłacony w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Termin ten upływa 11 kwietnia 2016 r.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60