kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016

Odsetki od długu ujawnionego po korekcie deklaracji

Deklaracja VAT-7 złożona przeze mnie za październik 2015 r. zawiera błąd. Muszę ją skorygować i dopłacić podatek. W jakim terminie należy wpłacić zaległość podatkową wynikającą z korekty, aby móc zastosować obniżone odsetki za zwłokę?

Podatnik (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) ma prawo skorygować złożoną deklarację, jeżeli zawiera błąd, np. w wysokości podstawy opodatkowania, wyliczeniu zobowiązania podatkowego czy kwocie zwrotu podatku na rachunek bankowy. Stanowi tak art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Efektem naniesienia zmian w rozliczeniu może być ujawnienie zaległości podatkowej. Szybka wpłata długu wykazanego w wyniku autokorekty deklaracji premiowana jest mniejszymi obciążeniami odsetkowymi. Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej powstałej przed 1 stycznia 2016 r. wylicza się zasadniczo według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że obciążenia odsetkowe ustala się według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej, jeżeli zaległość podatkowa zostanie ujawniona w wyniku prawnie skutecznej korekty rozliczenia i cały dług będzie uiszczony w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Korekta deklaracji nie wymaga jednak sporządzenia uzasadnienia przyczyn dokonania zmian.

Przewidziano jeden wyjątek. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej powstałej przed 1 stycznia 2016 r. nalicza się według nowej obniżonej stawki, czyli wynoszącej 50% stawki podstawowej, w przypadku ujawnienia długu po dokonaniu autokorekty deklaracji w pierwszym półroczu bieżącego roku. Dług musi wynikać z korekty złożonej do 1 lipca 2016 r. Trzeba go uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Wynika tak z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.).


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Obniżonych odsetek podatkowych nie nalicza się, gdy korekta zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur. Preferencyjnych zasad ustalania obciążeń odsetkowych nie stosuje się także w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Zaległość podatkowa, o której mowa w pytaniu, jest efektem korekty deklaracji VAT-7 za październik 2015 r. (dokonanej przed 1 lipca 2016 r.). Jeżeli podatnik nie sporządził jej w związku z wymienionymi wcześniej procedurami - kontrolą, postępowaniem kontrolnym lub czynnościami sprawdzającymi - a cały dług zostanie uregulowany w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, należy zastosować obniżone odsetki za zwłokę naliczone według 50% stawki podstawowej (tj. obecnie 4% rocznie). Przy obliczaniu wskazanego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym została złożona korekta. Kończy się on z upływem ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień w ten sposób ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Przykład

Podatnik dokonał autokorekty deklaracji VAT-7 za październik 2015 r., w wyniku której ma zaległość podatkową. Korektę rozliczenia złożył 4 kwietnia 2016 r. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej należy naliczyć według obniżonej stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej, pod warunkiem, że cały dług zostanie zapłacony w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Termin ten upływa 11 kwietnia 2016 r.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60