kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015

Odsetki za zwłokę od długu ujawnionego przed kontrolą

Otrzymałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie VAT. Sprawdziłem rozliczenia, które mają być weryfikowane, i w jednym z nich znalazłem błąd. Po korekcie tej deklaracji zwiększa się kwota podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego. Czy od dopłacanej kwoty mogę naliczyć obniżone odsetki za zwłokę?

NIE. Urząd skarbowy ma obowiązek uprzedzić podatnika o planowanej u niego kontroli podatkowej (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 282c Ordynacji podatkowej). Dokonuje tego poprzez doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, sporządzonego na formularzu ZAW-K.

Otrzymanie takiego zawiadomienia nie ogranicza prawa do zmiany złożonych rozliczeń - także tych, które urzędnicy mają zamiar zweryfikować. Uprawnienie do skorygowania deklaracji jest zawieszone w czasie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz prowadzonego przez organ kontroli skarbowej postępowania kontrolnego - w zakresie objętym takimi procedurami. Korekta złożona wbrew tym zakazom nie wywołuje skutków prawnych.

Konsekwencją ujawnienia zaległości podatkowej w wyniku korekty deklaracji są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę od takiego długu wylicza się według stawki podstawowej (obecnie 8%) albo obniżonej wynoszącej 75% stawki podstawowej (obecnie 6%). Obniżonych odsetek za zwłokę nie stosuje się jednak, gdy korekta deklaracji została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur. Skorzystanie z tej preferencji jest zakazane także w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających. Stanowi o tym art. 56 § 1b Ordynacji podatkowej.

Podatnik, który otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, może do czasu jej rozpoczęcia poprawić nieprawidłowości wykryte w deklaracji objętej planowaną weryfikacją. Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia poprawek (wymóg dołączenia wyjaśnienia zostanie zniesiony 1 stycznia 2016 r.). Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku takiej korekty rozliczenia należy naliczyć według stawki podstawowej. Nie wpłaca się odsetek za zwłokę, których kwota nie przekracza 8,70 zł (trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską SA za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory odsetek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60