kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

Okoliczności uzasadniające przeliczenie ustalonego kapitału początkowego

Kapitał początkowy jest składową podstawy emerytury ustalanej na tzw. nowych zasadach. Obliczany jest zawsze na dzień 1 stycznia 1999 r., niezależnie od daty złożenia wniosku w tej sprawie. Ponieważ kilkukrotnie już zmieniały się zasady ustalania wysokości kapitału początkowego, i to na korzyść ubezpieczonych, obliczony wcześniej kapitał podlega przeliczeniu na wniosek ubezpieczonego lub przy ustalaniu wysokości emerytury. Podstawę do ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego mogą również stanowić nowe (brakujące wcześniej) dokumenty przedłożone w sprawie.

Podstawa nowej emerytury

Emerytura dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. z reguły ustalana jest na tzw. nowych zasadach. Wysokość takiej emerytury obliczana jest poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Podstawę obliczenia emerytury natomiast stanowi kwota:

 • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
   
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
   
 • środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS.

Kapitał początkowy jest zatem częścią składową nowej emerytury, co oznacza, że ma znaczny wpływ na jej wysokość. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że obliczona wartość emerytury, nie licząc ustawowych podwyżek (np. za sprawą corocznej waloryzacji), może obowiązywać do końca życia świadczeniobiorcy, a po jego śmierci być podstawą do naliczenia renty rodzinnej, należnej uprawnionym członkom rodziny.

Stan na 1 stycznia 1999 r.

Kapitał początkowy ustalany jest ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. (poza nielicznymi wskazanymi przez ustawodawcę wyjątkami), którzy przed dniem 1 stycznia 1999 r. opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek.

Niezależnie od daty wystąpienia z wnioskiem o obliczenie kapitału początkowego, jego wartość ustalana jest zawsze na dzień 1 stycznia 1999 r. Stanowi ją równowartość kwoty obliczonej zgodnie z art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną, pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 62 lat.

Następnie kapitał początkowy podlega waloryzacji rocznej i kwartalnej na zasadach określonych w art. 173 ust. 4-5a i 6a ustawy emerytalnej.


Kapitał początkowy ewidencjonowany jest na koncie ubezpieczonego.

Zmiana przepisów

Zasady ustalania kapitału początkowego wielokrotnie ulegały zmianie, w głównej mierze na korzyść ubezpieczonych (patrz ramka).

Każda taka zmiana stanowi podstawę do przeliczenia ustalonego wcześniej kapitału początkowego dla osoby, której ona dotyczy. Chodzi tu m.in. o ubezpieczonych, którzy przed 1 stycznia 1999 r.:

 • posiadali okres ubezpieczenia krótszy niż 1 rok kalendarzowy,
   
 • byli ubezpieczeni jedynie przez część miesięcy roku kalendarzowego przyjętego do ustalenia podstawy kapitału początkowego,
   
 • nie świadczyli pracy z powodu opieki nad dziećmi w wieku do lat 4,
   
 • studiowali i okres tych studiów przy ustalaniu kapitału początkowego został ograniczony do 1/3 okresów składkowych przypadających do 31 grudnia 1998 r.

Na wniosek

Wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału początkowego albo najbliższej jednostki organizacyjnej tej instytucji. Można w tym celu wykorzystać opracowany przez organ rentowy formularz EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego, zaznaczając w zakresie wniosku, iż chodzi o ponowne ustalenie kapitału początkowego.


Formularz EKP dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Jeżeli ubezpieczony nie złoży wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego, ZUS dokona jego przeliczenia, w zakresie, w jakim przysługuje ono ubezpieczonemu, z chwilą rozpatrywania jego wniosku o emeryturę przyznawaną na nowych zasadach lub o inne świadczenie, na wysokość którego ma wpływ kapitał. Przy obliczaniu wysokości tych świadczeń zostanie uwzględniony kapitał przeliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o wszystkie istotne dla sprawy dowody, w tym przedłożone dla celów ustalenia uprawnień do emerytury, a dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 1999 r.

Jeśli natomiast ubezpieczony miałby już ustaloną wysokość emerytury na nowych zasadach, z uwzględnieniem kapitału, który obecnie kwalifikuje się do przeliczenia, ponowne ustalenie wysokości emerytury z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego następuje wyłącznie na jego wniosek.

Przykładowe zmiany zasad ustalania kapitału początkowego, stanowiące podstawę przeliczenia ustalonego wcześniej (przed tą zmianą) kapitału początkowego

» 1 lipca 2004 r.: zniesienie ograniczenia okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej, tj. okresów niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, do 1/3 udowodnionych okresów składkowych (art. 174 ust. 2 pkt 2 ustawy emerytalnej);

» 23 września 2011 r.:

- likwidacja dolnej granicy okresu, z którego można wybrać podstawę wymiaru składek z 10 kolejnych lat kalendarzowych dla celów ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego (art. 174 ust. 3 ustawy emerytalnej),
- wprowadzenie możliwości uwzględnienia każdego dnia ubezpieczenia, jeżeli jest to dla ubezpieczonego korzystniejsze (art. 174 ust. 9a ustawy emerytalnej);

» 1 października 2013 r.: obliczanie stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej do przeciętnego wynagrodzenia w okresie danego roku odpowiedniego do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu społecznym, w przypadku gdy dana osoba pozostawała w tym ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, np. z powodu przebywania na urlopie wychowawczym, podjęcia lub zakończenia zatrudnienia (art. 174 ust. 3b ustawy emerytalnej);

» 1 stycznia 2014 r.: zaliczenie okresu niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych do okresu składkowego, a nie jak wcześniej do okresu nieskładkowego (art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy emerytalnej);

» 1 maja 2015 r.:

- zastosowanie do okresów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, o których mowa w wymienionym wcześniej art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej, przelicznika odpowiedniego dla okresów składkowych, tj. po 1,3%, a nie jak dotychczas po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok takiego okresu, z uwzględnieniem pełnych miesięcy (art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej),
- ograniczenie okresu nauki w szkole wyższej, jako okresu nieskładkowego przebytego przed dniem 1 stycznia 1999 r., do 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę, a nie jak wcześniej do dnia 31 grudnia 1998 r. (art. 185a ustawy emerytalnej).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Pozostałe kalkulatory:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Amortyzacja samochodu osobowego powyżej 150 tys
Witam W maju 2019 kupiłam używany samochód osobowy cena netto 150 406,50 zł + VAT 34 593,50 zł Odliczam 50% VAT czyli 17 296,75 zł Wartość początkowa samochodu (...)
Urlop ojcowski, czy pracodawca może odmówić.
Witam, Czy pracodawca może odmówić urlopu ojcowskiego w terminie podanym przez pracownika, gdy wysłał on wniosek 7 dni przed planowanym urlopem? Załóżmy wysyłamy dziś, a urlop ojcowski miałby się (...)
Ile dni urlopu ***
Zatrudniam pracownika od czerwca na okres próbny 3 miesiące pełen etat, przyniósł tylko świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia więc wymiar urlopu to 20 dni w ciągu roku proporcjonalnie obliczony (...)
Dekretacja leasingu fin - bilan / oper - podatkowo
Pomóżcie proszę leasing przekształcam na finansowy bilansowo jeżeli dobrze rozumiem to podatkowo cały czas mam w kup wartość netto ? zmienia mi się bilansowo - na część kapitałową, odsetkową (...)
Zwiększenie wartości środka trwałego?
Witam, zakończyliśmy inwestycję i przyjęliśmy budynek do EŚT. Jednak dostajemy jeszcze faktury za montaż stanowisk w poszczególnych halach. Powinnam zwiększyć wartość budynku o te kwoty, czy dać w koszty? Faktury (...)
Zasiłek chorobowy z ZUS dla osoby prowadzącej DG
Czy wiecie może ile wychodzi zasiłku chorobowego za jeden dzień dla osoby prowadzącej DG który opłaca "duży ZUS"? Tak mniej więcej...
Ulga na złe długi faktury 2017r
Mam takie faktury: 1. termin płatności: 2017-09-01 2. termin płatności: 30.09.2017r, czy mogę w deklaracji za maj w czerwcu,ująć jeszcze ulgę na złe długi ?
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.