kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017

Praktyczne sposoby rozliczania opłat środowiskowych

Do końca marca br. podmioty korzystające ze środowiska muszą dokonać stosownych rozliczeń w tym zakresie za rok 2016. Dokonywanie wyliczeń należnych opłat przysparza niektórym wielu problemów. Obowiązuje tutaj bowiem system ich samonaliczania.

Opłaty za spaliny z aut

Najbardziej powszechną opłatą środowiskową jest opłata z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu.

Do jej ponoszenia zobowiązany jest podmiot, na który wystawione są faktury za benzynę, gaz, olej napędowy, gaz propan-butan czy biodiesel. Tym samym bez znaczenia jest czy auto stanowi własność przedsiębiorcy, czy jest np. leasingowane, bądź stanowi własność pracownika.

Dokonując stosownych wyliczeń należy zastosować stawki zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875 ze zm.).

Przy wyliczaniu opłaty za spaliny z aut pojawia się podstawowy problem, bowiem stawki opłat podane są za megagram, a benzynę, olej czy gaz tankuje się w litrach i to one podawane są na fakturach. Aby dokonać przeliczenia zatankowanego w litrach paliwa na Mg (tony), należy znać gęstość paliw. Tym samym zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy uwzględniając, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
   
 • gazu płynnego propan-butan wynosi 0,5 kg/l,
   
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
   
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
   
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

Wyliczenia opłaty trzeba dokonać na podstawie posiadanych informacji. Konieczne jest w tym celu wyliczenie wielkości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń. Opłata ta stanowi iloczyn wielkości wprowadzonego ładunku i obowiązującej w danym roku stawki jednostkowej:

Op = E × st

gdzie:

Op - należna opłata [w zł],
E - wielkość wprowadzonego ładunku (wielkość emisji) w okresie rozliczeniowym,
st - stawka jednostkowa obowiązująca w danym okresie rozliczeniowym.


Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania przez środki transportu dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Opłata za emisje

Opłatę za wprowadzanie ładunku gazów lub pyłów do powietrza na podstawie czasu pracy instalacji i wskaźnika emisji substancji wylicza się z zastosowaniem wzoru:

E = T × Wemisji

gdzie:

E - wielkość emisji [w kg], 
T czas pracy źródła [h],
Wemisji - wskaźnik emisji [kg/h lub mg/h].

Na podstawie emisji wylicza się opłatę za wprowadzane gazy i pyły powstające w wyniku procesu spawania. Niestety w obowiązujących przepisach brak jest stawek opłat za prowadzenie procesu spawania i technik pokrewnych, zatem wysokość opłaty ustala się na podstawie obliczonych ilości substancji uwalnianych do powietrza. Przykładowo przy spawaniu łukiem elektrycznym opłata za emisje powinna obejmować:

 • podstawowe substancje gazowe powstające w łuku elektrycznym, to jest tlenki azotu oraz tlenek węgla,
   
 • pył wraz z zawartymi w nim metalami,
   
 • gazy osłonowe.

Opłatę na podstawie emisji wylicza się też np. w przypadku wózków widłowych. Wówczas wysokość opłaty należy określić na podstawie wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne). Dokonuje się tego na podstawie własnych ustaleń, w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika.

Przykładowe wzory do wyliczania opłat środowiskowych

Opłata z tytułu wprowadzania wód chłodniczych

Opłata = ilość wprowadzonej wody chłodniczej w dam3* × stawka jednostkowa**

* 1 dam3 = 1.000 m3
** stawka jednostkowa zależna jest od temperatury wprowadzanych wód chłodniczych

W razie wprowadzenia wód chłodniczych do jezior jednostkowa stawka ulega podwojeniu.

Opłata za pobór wody podziemnej

Opłata = V × S × w

gdzie:

V - ilość pobranej wody na określone zapotrzebowanie [m3]
S - jednostkowa stawka opłaty przyjęta dla danego zapotrzebowania [zł/m3]
w - współczynnik różnicujący zależny od sposobu uzdatniania wody:
2 - jeżeli woda nie podlegała żadnym procesom uzdatniania bądź woda podlegała wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom niżej niewymienionym
1,25 - odżelazianie i utlenianie
1 - odmanganianie
0,5 - usuwanie amoniaku, koagulacja domieszek, adsorpacja
0,3 - usuwanie azotanów lub metali ciężkich

Opłata za pobór wody powierzchniowej

Opłata = V × S × w × r

gdzie:

V - ilość pobranej wody powierzchniowej na określony cel [m3]
S - jednostkowa stawka opłat [zł/m3]
w - współczynnik różnicujący dla wody zależny od sposobu uzdatniania:
2,8 - woda nieuzdatniana bądź uzdatniana przez cedzenie na sitach bądź poprzez usuwanie z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających lub też woda uzdatniana za pomocą innych procesów niżej niewymienionych
2 - woda podlega filtracji pospiesznej lub jest ujmowana za pomocą urządzeń infiltracyjnych
1 - woda podlega procesom koagulacji domieszek i flokulacji albo filtracji powolnej lub procesom odżelaziania i odmanganiania w przypadku wody z ujęć infiltracyjnych
0,6 - woda podlega procesom membranowym, wymiany jonowej, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami i sorpcji na węglu aktywnym lub samej sorpcji na węglu aktywnym
r - współczynnik różnicujący zależny od obszarów działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

Przykład

Okres:

rok 2016

Rodzaj silnika:

silnik w pojeździe samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowany po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

Rodzaj paliwa:

olej napędowy

Ilość spalonego paliwa:

24.000 l

Ilość spalonego paliwa w Mg:

20,16 Mg

Stawka jednostkowa opłaty:

6,04 zł/Mg

Opłata:

121,77 zł

Opłata wyniosła 121,77 zł, zatem nie ma obowiązku jej wpłaty. Nie wnosi się bowiem opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Pozostałe kalkulatory:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.