kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Ustalanie stanu zatrudnienia dla celu obliczenia odpisów na ZFŚS

Jak prawidłowo dokonywać korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej Fundusz) powinna być dokonana do końca roku kalendarzowego (do 31 grudnia), którego odpisy dotyczą. Wynika to z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349), dalej rozporządzenia.

Ważne: Podstawą naliczania odpisów jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

W sytuacji, gdy rzeczywista przeciętna liczba zatrudnionych jest wyższa od przewidywanej, różnicę między odprowadzonym a należnym odpisem trzeba wpłacić na rachunek Funduszu do 31 grudnia, natomiast jeśli jest niższa - można wycofać nadpłaconą kwotę lub przeznaczyć ją na rok następny.

Sposób obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym wskazuje § 3 ust. 1 rozporządzenia. Według tego przepisu, należy dodać przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę podzielić przez 12. Tak też należy postąpić, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na Fundusz na niepełny rok kalendarzowy (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Więcej przeczytasz w Na temat korekty odpisów na ZFŚS pisaliśmy
UiPP nr 24/2016, str. 62-65.

Rozporządzenie ani ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej ustawa, nie precyzują, w jaki sposób dokonać obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach. W związku z tym w praktyce stosuje się metody opisane w objaśnieniach do druku Z-06 (wzór formularza sprawozdawczego).

W przeciętnej liczbie zatrudnionych:

  • uwzględnia się wszystkich pracowników, czyli pozostających w stosunku pracy na podstawie każdego typu umowy o pracę (na czas nieokreślony, określony, próbny), bez względu na wymiar czasu pracy, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania,
     
  • nie uwzględnia się pracowników młodocianych, mimo że odpis jest na nich naliczany, emerytów i rencistów - byłych pracowników, nawet jeśli pracodawca przyznał im prawo korzystania ze świadczeń socjalnych i w efekcie zwiększa Fundusz, oraz osób, które realizują umowy cywilnoprawne.

Wszystkie odpisy i zwiększenia (w tym na osoby niepełnosprawne oraz na emerytów i rencistów) stanowią jeden Fundusz (art. 5 ust. 8a ustawy). Dlatego korekta powinna być dokonana z odpisów wraz ze zwiększeniami.

Po ustaleniu rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w roku kalendarzowym pracodawca powinien ponownie naliczyć odpisy, osobno dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, w szczególnie uciążliwych warunkach, młodocianych oraz niepełnosprawnych, a także emerytów i rencistów objętych opieką socjalną. Wynik tego działania należy porównać z faktycznie odprowadzonymi odpisami na dany rok kalendarzowy.

Pracodawca, który nie dokona korekty odpisów na Fundusz naraża się na karę grzywny. W myśl art. 12a ustawy, nie wykonuje bowiem przepisów tego aktu prawnego. W takich sprawach orzeka się na podstawie wniosku pochodzącego od inspektora pracy w trybie określonym w dziale VII Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60