kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015

Sprzedaż towarów a korekta kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań

W lutym kupiliśmy towary z terminem płatności 90 dni. Towary sukcesywnie sprzedajemy. W maju minął 90 dzień od zaliczenia w koszty podatkowe 20.000 zł w związku ze sprzedażą części towarów. Sprzedaliśmy też następne partie towarów i ich wartość zaliczyliśmy do kosztów podatkowych (w tych przypadkach nie upłynął jeszcze termin 90 dni od potrącenia kosztu). W maju uregulowaliśmy część zobowiązania za towar (tj. 40.000 zł). Czy powinniśmy zrobić korektę kosztów na koniec maja?

W tej sytuacji podatnik nie musi dokonywać w maju korekty kosztów.

Stosownie do art. 24d ust. 1 i 2 updof oraz art. 15b ust. 1 i 2 updop, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą ze wskazanych dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływają wymienione terminy. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty.

W myśl art. 24d ust. 8 updof, jeżeli zgodnie z art. 22 tej ustawy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku), nastąpi po upływie terminu określonego w art. 24d ust. 1 lub 2 updof, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 22 updof, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. Analogiczną treść zawiera art. 15b ust. 8 updop, z tym że znajduje się w nim odwołanie do art. 15 updop.

Oznacza to, że skoro w opisanym przypadku strony ustaliły termin płatności dłuższy niż 60 dni a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów powstaje po upływie wyznaczonego terminu płatności, wówczas podatnik może zaliczyć wydatki na zakup towarów do kosztów dopiero w momencie uregulowania należności.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, w maju minął 90 dzień od zaliczenia w koszty 20.000 zł z tytułu sprzedaży towarów. W tym samym miesiącu podatnik zapłacił za towary 40.000 zł. Zaliczona do kosztów uzyskania przychodów kwota 20.000 zł znajduje pokrycie w dokonanej w maju płatności za towary, więc w tym miesiącu nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów.

Obowiązek korekty kosztów z tytułu sprzedaży towarów może jednak wystąpić w kolejnych miesiącach (patrz przykład).

Przykład

Spółka z o.o. zakupiła towary za 100.000 zł. Termin płatności za fakturę wynosi 90 dni i przypada 21 maja 2015 r. Spółka 22 maja 2015 r. zapłaciła 40.000 zł.

Spółka sprzedała towary:

  • 26 lutego 2015 r. o wartości 20.000 zł,
     
  • 4 marca 2015 r. o wartości 60.000 zł,
     
  • 22 maja 2015 r. o wartości 5.000 zł.

Pozostałe towary są nadal w magazynie.

Kwotę 20.000 zł spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów 26 lutego 2015 r., 90 dzień od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów przypada 27 maja 2015 r. Zaliczona do kosztów uzyskania przychodów kwota 20.000 zł znajduje pokrycie w dokonanej w maju 2015 r. płatności za towary. Spółka nie ma więc obowiązku korekty kosztów w maju.

Kalkulatory
Kalkulator korekty kosztów dostępny
jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Kwotę 60.000 zł spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów 4 marca 2015 r., 90 dzień od daty zaliczenia kwoty do kosztów przypadał 2 czerwca 2015 r. Z analizy przeprowadzonej w czerwcu wynika, że do tego miesiąca spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kwotę 80.000 zł (20.000 zł + 60.000 zł), a zapłaciła za zakupione towary tylko 40.000 zł. Zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w marcu kwota 60.000 zł tylko częściowo znajduje pokrycie w dokonanej płatności za towary (20.000 zł). Spółka miała więc obowiązek w czerwcu zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę 40.000 zł. Uregulowanie tej kwoty będzie skutkowało możliwością zaliczenia jej do kosztów podatkowych.

Towary o wartości 5.000 zł zostały sprzedane po wyznaczonym terminie płatności. Z uwagi na to, że termin płatności przypada przed datą, w której spółka mogła zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych, to ujęcie tych wydatków w kosztach podatkowych będzie możliwe w miesiącu, w którym spółka ureguluje zobowiązanie w całości lub w części (w takiej wysokości by suma zapłaconego zobowiązania przekroczyła wartość towarów sprzedanych w lutym i marcu).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60