kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015

Zasady stosowania jednorazowej amortyzacji

Jednorazowa amortyzacja daje podatnikom możliwość szybszego rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup środka trwałego. Jednak nie każdy podatnik może z niej skorzystać i nie każdy środek trwały może być w ten sposób amortyzowany.

Którzy podatnicy mogą stosować jednorazową amortyzację w 2015 r.?

Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r. mają:

 • mali podatnicy, tj. podatnicy, u których w 2014 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.015.000 zł,
   
 • podatnicy, którzy rozpoczęli w 2015 r. prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednakże w przypadku osób prawnych z jednorazowej amortyzacji, na zasadzie wyjątku wymienionego w art. 16k ust. 11 ustawy o pdop, nie mogą korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
   
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
   
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie może skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji, gdy w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek podatnika, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o pdof).


Podatnik rozpoczął w 2015 r. prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie środki trwałe może zamortyzować jednorazowo i w którym momencie?

Jednorazowej amortyzacji podlegają środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Oznacza to, że jednorazowo zamortyzować można:

 • kotły i maszyny energetyczne z grupy 3 KŚT,
   
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania z grupy 4 KŚT,
   
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne z grupy 5 KŚT,
   
 • urządzenia techniczne z grupy 6 KŚT,
   
 • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych z grupy 7 KŚT,
   
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - z grupy 8 KŚT.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy odpisów tych mogą dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia środków trwałych do tej ewidencji. Mają też prawo stosować zasady ogólne, tj. dokonywać odpisów w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec tego roku.


W maju 2015 r. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i zakupił kilka środków trwałych. Część z nich zamortyzował jednorazowo. Jednak wartość jednego z nich tylko częściowo mieści się w limicie przewidzianym dla jednorazowej amortyzacji. Jak i od kiedy dokonywać dalszej amortyzacji ponad ten limit?

W 2015 r. łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez podatnika nie może przekroczyć 209.000 zł. Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się jednak odpisów od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł.

Jeżeli z uwagi na przekroczenie wspomnianego limitu zakup środka trwałego tylko w części może być zamortyzowany jednorazowo, to część wartości początkowej tego środka trwałego przekraczająca limit podlega dalszym odpisom amortyzacyjnym od następnego roku podatkowego. Dokonuje się ich metodą liniową (zgodnie z art. 22i ustawy o pdof) lub degresywną (zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o pdof). Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2015 r. oraz w latach następnych nie może przekroczyć wartości początkowej tego środka trwałego.


W 2014 r. poniosłem pierwsze nakłady na wytworzenie środka trwałego (maszyny produkcyjnej). W 2015 r. mam zamiar zakończyć jego budowę i przyjąć go na stan środków trwałych. Czy skoro w 2015 r. posiadam status małego podatnika, będę mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji? Zaznaczam, że w 2014 r. nie byłem małym podatnikiem.

Jeżeli podatnik posiadający w 2015 r. status małego podatnika i ponoszący nakłady na wytworzenie środka trwałego zakończy jego budowę w tym roku, to będzie przysługiwało mu prawo do zamortyzowania tego składnika majątku jednorazowo. Dla skorzystania z tego przywileju nie jest przeszkodą fakt, że w poprzednim roku, tj. w 2014, podatnik nie spełniał warunków do uznania go za małego podatnika. Dla zastosowania jednorazowej amortyzacji istotne jest posiadanie statusu małego podatnika w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych.


Poniosłem nakłady na ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo. Czy poniesione z tego tytułu wydatki również mogę w ten sposób zamortyzować?

Nakłady na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Jeżeli jednorazowa amortyzacja środka trwałego oraz jego ulepszenie mają miejsce w tym samym roku podatkowym, to wartość nakładów poniesionych na ulepszenie również można zaliczyć do kosztów w formie jednorazowego odpisu (pod warunkiem, że limit przewidziany dla jednorazowej amortyzacji jest wystarczająco wysoki).

Jeżeli jednak ulepszenie ma miejsce w kolejnych latach podatkowych po dokonaniu jednorazowego odpisu, wówczas należy podwyższyć wartość początkową środka trwałego o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie i od takiej wartości dokonywać odpisów amortyzacyjnych według przyjętej metody amortyzacji (liniowej lub degresywnej).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.