kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem będącym przedsiębiorcą opodatkowanym ryczałtem?

Czy małżonkowie mogą we wspólnym zeznaniu opodatkować dochody z pracy, w sytuacji gdy jeden z małżonków przez cały rok podatkowy miał zawieszoną działalność gospodarczą, ale wcześniej opłacał z niej ryczałt ewidencjonowany?

Nie, mimo zawieszonej działalności małżonek podlegał ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, co wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia dochodów z pracy.

Małżonkowie we wspólnym zeznaniu mogą rozliczać dochody uzyskane ze źródeł opodatkowanych według skali podatkowej. Podatek ustala się wówczas w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Dopuszczalność stosowania tej formy rozliczenia zależy jednak od spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 2 i następnych updof. Na przeszkodzie wspólnemu rozliczeniu dochodów stoi m.in. okoliczność, że w roku podatkowym do któregokolwiek z małżonków miały zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z umów najmu (i umów o podobnym charakterze) zawieranych poza działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 8 i 9 updof).

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie oznacza likwidacji tej działalności. Zatem w tym okresie podatnik nadal podlega przepisom regulującym opodatkowanie podatkiem dochodowym pozarolniczej działalności gospodarczej.

W sytuacji opisanej w pytaniu podatnik przed zawieszeniem wykonywania działalności od przychodów osiąganych z jej prowadzenia opłacał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a zatem podlegał reżimowi ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Przepis art. 9 ust. 1 zdanie trzecie tej ustawy stanowi natomiast, że jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym, jeżeli przed zawieszeniem działalności przez podatnika nie doszło do zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową, to małżonkowie nie mogą rozliczyć wspólnie dochodów osiągniętych z pracy. Mimo bowiem że podatnik nie wykonywał czynności w ramach działalności, to jednak w roku podatkowym miały do niego zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60