kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014

Zakup roweru w kosztach działalności

Na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą można wykorzystywać nie tylko samochód, ale również rower. Pojazd ten jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorcy wykonującego usługi w zakorkowanym mieście.

1. Jak rozliczyć wydatki na zakup firmowego roweru?

Przepisy o podatku dochodowym nie zawierają ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów wydatków na zakup roweru. Dlatego też, jeśli przedsiębiorca będzie w stanie udowodnić, że ten środek transportu jest wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, nie ma przeszkód, aby wydatek związany z jego nabyciem stał się kosztem uzyskania przychodu.

Definicja kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych) zawarta jest w art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop. Kosztami tymi są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof i art. 16 ust. 1 updop). Jeżeli więc profil działalności firmy uzasadnia używanie roweru, nic nie stoi na przeszkodzie, by wydane na zakup jednośladu kwoty zaliczyć do kosztów firmowych i tym samym zmniejszyć podatek dochodowy.

Dodajmy, że nabycie roweru nie wyklucza możliwości zakupienia firmowego samochodu, jeśli można racjonalnie uzasadnić konieczność posiadania obu środków transportu. Takim argumentem może być np. sezonowość używania roweru.

Sposób rozliczania wydatków na zakup jednośladu do firmy uzależniony będzie od jego wartości początkowej. Jeśli wartość ta nie przekroczy kwoty 3.500 zł, to nie ma konieczności wprowadzania go do ewidencji środków trwałych firmy, a wydatki na nabycie można bezpośrednio zaliczyć do kosztów w miesiącu oddania go do używania (art. 22d ust. 1 updof i art. 16d ust. 1 updop). Natomiast w sytuacji gdy wartość początkowa jednośladu przekroczy kwotę 3.500 zł, a przedsiębiorca planuje używać zakupiony środek transportu przez okres dłuższy niż rok, obowiązany jest wprowadzić go do wymienionej ewidencji. Wtedy wydatki na jego zakup rozlicza w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne.


2. Rower jako środek trwały

Rower jest środkiem trwałym podlegającym amortyzacji, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • stanowi przedmiot własności lub współwłasności podatnika,
   
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
   
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania,
   
 • przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok,
   
 • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

W razie nabycia jednośladu w drodze kupna jego wartością początkową będzie cena nabycia, tzn. kwota należna zbywcy:

 • powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania roweru do używania (np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat skarbowych i innych, a także odsetek i prowizji, jeżeli zakup roweru został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu lub pożyczki),
   
 • pomniejszona o VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami VAT nie stanowi podatku naliczonego albo nabywcy roweru nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, albo zwrot różnicy podatku,
   
 • powiększona o cło i podatek akcyzowy - w przypadku importu,
   
 • skorygowana o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania roweru do używania.

 

Zwróć uwagę!

Rower zaliczany jest do grupy 7 KŚT "Środki transportu", rodzaju 790 "Pozostałe środki transportu". Przewidziana dla niego stawka amortyzacyjna wynosi 18%.


Wybór metody amortyzacji

Podatnicy decydujący się na wykorzystanie w swojej firmie roweru, mają do wyboru wszystkie metody amortyzacji.

Przede wszystkim wielu podatników ma możliwość skorzystania z preferencyjnych zasad amortyzacji określonych w art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop. Do preferencyjnego, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego uprawnieni są podatnicy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy. Możliwość stosowania przepisów o jednorazowej amortyzacji do roweru potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 września 2013 r., nr IPPB1/415-710/13-2/JB. Rower zaliczany jest bowiem do grupy 7 KŚT, ale do innego rodzaju niż samochody osobowe (co do których jednorazowa amortyzacja jest wyłączona).

Każdy podatnik może stosować metodę liniową i amortyzować jednoślad przy użyciu stawki amortyzacyjnej określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych (art. 22i ust. 1 updof oraz art. 16i ust. 1 updop).

Alternatywnym rozwiązaniem jest dokonywanie odpisów przy zastosowaniu metody degresywnej, która przewidziana jest m.in. dla środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych (art. 22k ust. 1 updof oraz art. 16k ust. 1 updop).

Kalkulatory
Kalkulator amortyzacji metodą liniową
i degresywną dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Ponadto rower, który przed nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy, może być amortyzowany stawką indywidualną. Tak ustalona stawka amortyzacyjna może być wyższa od stawki podstawowej. Okres amortyzacji ustala podatnik, jednak w przypadku roweru okres ten nie może przekroczyć 30 miesięcy. Oznacza to, że dla niego indywidualna roczna stawka amortyzacyjna nie może przekroczyć 40% (100% : 2,5 lat). Stawka ta może mieć również zastosowanie do roweru ulepszonego (nowego lub używanego). Przed wprowadzeniem go do ewidencji podatnik powinien jednak ponieść wydatki na jego ulepszenie w wysokości co najmniej 20% wartości początkowej (art. 22j updof i art. 16j updop).


Sezonowa eksploatacja

Często rower będzie używany sezonowo (w okresie wiosenno-letnio-jesiennym), a środki trwałe używane sezonowo amortyzuje się na zasadach przewidzianych w art. 22h ust. 1 pkt 3 updof oraz art. 16h ust. 1 pkt 3 updop. Zgodnie z tymi przepisami, odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się w okresie ich wykorzystania. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

Przykład

Wartość początkowa roweru wynosi 8.000 zł. Jest on amortyzowany stawką z Wykazu stawek amortyzacyjnych, czyli stawką 18%. Zatem roczna kwota odpisu amortyzacyjnego wynosi 1.440 zł.

Rower wykorzystywany jest 6 miesięcy, w okresie od maja do października każdego roku.

Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego można ustalić na dwa sposoby, tj. poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisu amortyzacyjnego przez:

1) liczbę miesięcy w sezonie
1.440 zł : 6 m-cy = 240 zł, albo

2) 12 miesięcy w roku
1.440 zł : 12 m-cy = 120 zł.

Przy drugim sposobie nastąpi wydłużenie okresu amortyzacji.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.