kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014

Sposoby na amortyzację firmowych budynków

Na długość okresu dokonywania amortyzacji firmowych lokali i budynków wpływa dopuszczalna i przyjęta przez podatnika metoda podatkowej amortyzacji. W odniesieniu do nich podstawową metodą amortyzacji, tak jak w przypadku innych składników majątku trwałego, jest metoda liniowa przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Ponadto w określonych przypadkach ustawodawca zezwala na ich amortyzację przy zastosowaniu stawki podwyższonej lub indywidualnej wyłączając je jednocześnie z możliwości stosowania degresywnej i jednorazowej metody amortyzacji.


Metoda liniowa

Przy amortyzacji metodą liniową odpisy amortyzacyjne od firmowych budynków i lokali dokonywane są w równych ratach, rozpoczynając od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji. Odpisów dokonuje się aż do chwili, gdy ich wartość zrówna się z wartością początkową budynku lub lokalu bądź do momentu, w którym nastąpi ich zbycie albo postawienie w stan likwidacji.

Stawki amortyzacyjne określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla podstawowych grup lokali (budynków) wynoszą:

 • 2,5% - dla lokali (budynków) niemieszkalnych,
   
 • 1,5% - dla lokali (budynków) mieszkalnych.


Stawka podwyższona

Jeżeli budynek używany jest w warunkach pogorszonych lub złych, podatnicy mogą odpowiednio podwyższać podane w Wykazie stawki amortyzacyjne (art. 22i ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof i art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy o pdop).W przypadku używania budynków we wskazanych warunkach, stawka amortyzacyjna z Wykazu może być podwyższona:

 • przy warunkach pogorszonych - o współczynnik nie wyższy niż 1,2,
   
 • przy warunkach złych - o współczynnik nie wyższy niż 1,4.

Z wyjaśnień do Wykazu stawek amortyzacyjnych wynika, że za pogorszone warunki używania budynków uważa się używanie ich pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. Natomiast za warunki złe uważa się używanie tych budynków pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza, gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. To samo dotyczy silnego działania na budynek niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

Przy budynkach używanych w warunkach pogorszonych lub złych podwyższenia stawki amortyzacyjnej dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.


Budynki ulepszone i używane

Dla amortyzacji używanych lub ulepszonych lokali i budynków (innych niż niemieszkalne, amortyzowanych stawką 2,5%), wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po raz pierwszy, podatnik może wybrać indywidualną stawkę amortyzacyjną, ale wyłącznie przed przyjęciem ich do używania.

Według ustawowych uregulowań za lokale i budynki używane uznaje się takie, w stosunku do których podatnik jest w stanie wykazać, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez okres co najmniej 60 miesięcy. Z kolei za ulepszone uznawane są lokale (budynki), jeżeli przed ich wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej (art. 22j ust. 3 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16j ust. 3 ustawy o pdop). Obie ustawy o podatku dochodowym, w zakresie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla tej kategorii lokali (budynków), ustalają 10 lat jako minimalny okres amortyzacji. Nietrudno wyliczyć, że przy tak zdefiniowanym minimalnym okresie amortyzacji maksymalna stawka amortyzacji wynosi 10%. Wyjątek od tej reguły stanowią trwale związane z gruntem budynki handlowo-usługowe, wymienione w rodzaju 103 Klasyfikacji i inne budynki niemieszkalne wymienione w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związane z gruntem oraz kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3, domki kempingowe i budynki zastępcze. Dla nich okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.


Lokale niemieszkalne i 2,5%

Sposoby dokonywania amortyzacji zarówno lokali, jak i budynków uzależnione są nie tylko od ich przeznaczenia (mieszkalne, niemieszkalne), ale również od przewidzianej dla nich podstawowej stawki z Wykazu.

W przypadku nieruchomości niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu wynosi 2,5%, podatnicy mogą przyjąć indywidualną stawkę amortyzacyjną tylko dla budynków (lokali) używanych, natomiast ulepszenie tych nieruchomości nie uzasadnia stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Okres amortyzacji według indywidualnej stawki dla tej kategorii budynków (lokali) niemieszkalnych nie może być krótszy niż okres będący różnicą 40 lat i liczby lat, które minęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych (przykład). Dodatkowo ustawy zawierają zastrzeżenie, że okres ten nie może być krótszy niż 10 lat (art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof i art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop).

Przykład

W marcu 2014 r. przedsiębiorca zakupił pawilon handlowo-usługowy i w tym samym miesiącu wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Budynek ten poprzedni właściciel wybudował i rozpoczął jego eksploatację w czerwcu 1982 r. Od daty oddania go po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej podatnika minęło 31 lat (dokładnie 31 lat i 9 miesięcy, jednak ustalając minimalny okres amortyzacji należy uwzględnić pełną liczbę lat z pominięciem miesięcy).

Przedsiębiorca do amortyzacji tego budynku przyjął indywidualną stawkę w wysokości 10%. Co prawda na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof ustalił, że 40 lat - 31 lat = 9 lat. Jednak z uwagi na dopuszczalny minimalny okres amortyzacji wynoszący 10 lat zastosował stawkę 10%.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.