kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013

Podatnik może wybrać sposób amortyzacji środka trwałego

W obu ustawach o podatku dochodowym przewidziano kilka metod amortyzacji składników majątku trwałego, w tym m.in. metodę:

Zwróć uwagę!

Wyboru metody amortyzacji środka trwałego dokonuje się przed rozpoczęciem amortyzacji. Wybraną metodę trzeba stosować, aż do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Jako podstawowe metody amortyzacji można wyróżnić metodę: liniową i degresywną.

 
1. Amortyzacja liniowa

Amortyzacja metodą liniową to odpisy amortyzacyjne od stałej podstawy i według tej samej stawki. Generalnie jest to stawka określona w Wykazie stawek amortyzacyjnych (art. 22i updof oraz art. 16i updop). Przy czym stawka ta może być podwyższana lub obniżana, jeżeli wystąpią ku temu przesłanki, o których mowa w art. 22i updof i art. 16i updop albo też stawka amortyzacyjna może być ustalona indywidualnie, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 22j updof i art. 16j updop.

Amortyzację rozpoczyna się pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a kończy w miesiącu, w którym:

 • następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową (suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu) lub
   
 • postawiono go w stan likwidacji,
   
 • zbyto go bądź stwierdzono jego niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych metodą liniową dokonuje się:

 • w równych ratach co miesiąc lub
   
 • równych ratach co kwartał, albo
   
 • jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Suma odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środek ten został wprowadzony do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia go do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.

Przykład 1

Założenia:

 • środkiem trwałym podlegającym amortyzacji jest samochód ciężarowy,
   
 • wartość początkowa środka trwałego wynosi 120.000 zł,
   
 • stawka amortyzacyjna określona w Wykazie stawek amortyzacyjnych wynosi 20%,
   
 • środek trwały został oddany do używania i wpisany do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2013 r.

Amortyzacja metodą liniową ma następujący przebieg:

Lata podatkowe Wyliczenie rocznego odpisu amortyzacyjnego Roczny odpis amortyzacyjny Łączny odpis amortyzacyjny (liczony od rozpoczęcia amortyzacji)
2013
(VII-XII)
[(120.000 zł x 20%)
: 12 m-cy] x 6 m-cy
12.000 zł 12.000 zł
2014 120.000 zł x 20% 24.000 zł 36.000 zł
2015 120.000 zł x 20% 24.000 zł 60.000 zł
2016 120.000 zł x 20% 24.000 zł 84.000 zł
2017 120.000 zł x 20% 24.000 zł 108.000 zł
2018
(I-VI)
[(120.000 zł x 20%)
: 12 m-cy] x 6 m-cy
12.000 zł 120.000 zł


2. Amortyzacja degresywna

W metodzie degresywnej podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszana w każdym roku podatkowym o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych w roku poprzednim. Tak ustaloną podstawę mnoży się przez stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, należy dalszych odpisów amortyzacyjnych dokonywać przy zastosowaniu metody liniowej.

Warto zauważyć, że przy metodzie degresywnej można zastosować współczynnik mniejszy niż 2,0, np. 1,5.

Metoda degresywna może być stosowana wyłącznie do amortyzacji maszyn i urządzeń zakwalifikowanych do grupy:

 • 3 KŚT - kotły i maszyny energetyczne,
   
 • 4 KŚT - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
   
 • 5 KŚT - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
   
 • 6 KŚT - urządzenia techniczne,
   
 • 8 KŚT - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Ponadto tą metodą mogą być amortyzowane środki transportu z grupy 7 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Metoda degresywna nie może być stosowana do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz samochodów osobowych.

Przykład 2

Przyjmujemy założenia z przykładu 1. Dodatkowo zakładamy, że stawka amortyzacyjna z w Wykazu została podwyższona o współczynnik 2,0 i wynosi 40%.

Amortyzacja metodą degresywną ma następujący przebieg:

Lata podatkowe Wyliczenie rocznego
odpisu amortyzacyjnego
Roczny odpis amortyzacyjny Łączny odpis amortyzacyjny (liczony od rozpoczęcia amortyzacji)
2013
(VII-XII)
[(120.000 zł x 40%)
: 12 m-cy] x 6 m-cy
24.000 zł 24.000 zł
2014 (120.000 zł - 24.000 zł)
x 40%
38.400 zł 62.400 zł
2015 W tym roku podatkowym
odpis liczony metodą degresywną byłby niższy od liczonego metodą liniową.
Zatem od tego roku środek trwały
będzie amortyzowany metodą liniową.

120.000 zł x 20%
24.000 zł 86.400 zł
2016 120.000 zł x 20% 24.000 zł 110.400 zł
2017
(I-V)
([120.000 zł x 20%)
: 12 m-cy] x 4 m-ce + 1.600 zł
9.600 zł 120.000 zł

Odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną, podobnie jak metodą liniową, zgodnie z art. 22h ust. 4 updof i art. 16h ust. 4 updop, dokonuje się:

 • w równych ratach co miesiąc albo
   
 • w równych ratach co kwartał, albo
   
 • jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Przykład 3

Przy założeniach z przykładu 2, w latach 2013-2014 amortyzacja metodą degresywną może mieć następujący przebieg:

a) odpisy w równych ratach co miesiąc

- rok 2013 - od lipca do grudnia odpis amortyzacyjny miesięcznie wyniesie  4.000 zł,
- rok 2014 - od stycznia do grudnia odpis amortyzacyjny miesięcznie wyniesie  3.200 zł,

b) odpisy w równych ratach co kwartał

- rok 2013
III kwartał - odpis amortyzacyjny  12.000 zł,
IV kwartał - odpis amortyzacyjny  12.000 zł,
- rok 2014
I kwartał - odpis amortyzacyjny  9.600 zł,
II kwartał - odpis amortyzacyjny  9.600 zł,
III kwartał - odpis amortyzacyjny  9.600 zł,
IV kwartał - odpis amortyzacyjny  9.600 zł,

c) odpisy jednorazowo na koniec roku

- rok 2013 - odpis amortyzacyjny w grudniu wyniesie  24.000 zł,
- rok 2014 - odpis amortyzacyjny w grudniu wyniesie  38.400 zł.

Degresywna metoda amortyzacji charakteryzuje się wysokimi kwotami rocznej amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego oraz krótszym niż w przypadku metody liniowej okresem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dla porównania przedstawiamy zestawienie wartości rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalonych w przykładzie 1 i 2 przy zastosowaniu metody liniowej i metody degresywnej.

Przykład
Metoda amortyzacji Roczny odpis amortyzacyjny
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
liniowa 12.000 zł 24.000 zł 24.000 zł 24.000 zł 24.000 zł 12.000 zł
(ostatni
odpis
w czerwcu)
degresywna 24.000 zł 38.400 zł 24.000 zł 24.000 zł 9.600 zł
(ostatni
odpis
w maju)
-

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.