kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (327) z dnia 1.08.2012

Jak rozliczyć "kilometrówkę", gdy kwota wydatków przewyższa obowiązujący limit?

W art. 23 ust. 1 pkt 46 updof ustawodawca zawarł ograniczenia w zakresie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych. Na podstawie tego przepisu, wydatki na używanie samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych mogą być ujęte w kosztach podatkowych jedynie do wysokości limitu wynikającego z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 kilometr przebiegu.

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Prowadzenie tej ewidencji jest także konieczne, by wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu mogły być zaliczone do kosztów podatkowych (art. 23 ust. 5 updof). Obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie mają podatnicy użytkujący samochody osobowe na podstawie umowy leasingu (art. 23 ust. 3b updof).

Stawka za 1 km przebiegu samochodu osobowego została określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.). Dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 stawka ta wynosi 0,5214 zł, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

Ewidencja przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 23 ust. 7 updof, powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd,
   
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
   
 • kolejny numer wpisu,
   
 • datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd),
   
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
   
 • stawkę za jeden kilometr przebiegu,
   
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu,
   
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Wzór ewidencji przebiegu pojazdu zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.druki.gofin.pl.

Jeśli podatnik wykorzystuje w działalności gospodarczej kilka samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, to dla każdego z tych samochodów powinien prowadzić odrębną ewidencję i odrębnie ustalać limit kosztów.

Zwróć uwagę!

Ewidencja przebiegu pojazdu nie stanowi dowodu księgowego. Kwota z niej wynikająca wyznacza jedynie limit wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Limit ten podatnik powinien porównać z faktycznymi wydatkami.

Oprócz ewidencji przebiegu pojazdu podatnik jest zobowiązany sporządzać miesięczne zestawienia poniesionych wydatków.

Sporządza się je na podstawie faktur dokumentujących poniesienie wydatków, zawierających numer rejestracyjny pojazdu (ust. 13 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Do wydatków dotyczących używania samochodu osobowego zalicza się wydatki związane z jego bieżącą eksploatacją, np. koszty paliwa, olejów silnikowych, części zamiennych, napraw remontowych, opłat parkingowych, czynszu najmu, ubezpieczenia pojazdu (w przypadku ubezpieczenia obowiązuje dodatkowe ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 updof).

Miesięczne zestawienie stanowi podstawę zaksięgowania omawianych wydatków w kolumnie 13 księgi "pozostałe wydatki", po zakończeniu danego miesiąca.

Przykładowy wzór miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW ZA M-C . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dane podatnika:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dane osoby używającej pojazd:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer rejestracyjny pojazdu: . . . . . . . . . 

Pojemność silnika: . . . . . . cm3
Numer dokumentu Data dokumentu Kontrahent Opis Wartość
              
              
               
Podsumowanie miesiąca:   

Wydatki z tytułu używania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych rozlicza się narastająco od początku roku do końca tego miesiąca, za który dokonywane jest rozliczenie. Suma wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych miesiącach, ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty limitu "kilometrówki" wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres.

Jeżeli zatem faktyczne wydatki są niższe od limitu wynikającego za dany okres z ewidencji przebiegu pojazdu - to kosztem uzyskania przychodów za ten okres jest kwota faktycznie poniesionych udokumentowanych wydatków, a nie kwota limitu. Jeżeli zaś suma wydatków jest wyższa od limitu "kilometrówki" za dany okres - to nadwyżka wydatków ponad ten limit nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w tym samym okresie. Nadwyżka ta będzie jednak mogła być uwzględniona w kosztach podatkowych w kolejnych okresach rozliczeniowych (pod warunkiem, że limit będzie wystarczająco wysoki).

Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów za dany miesiąc zalicza się albo kwotę wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu, albo sumę poniesionych wydatków - w zależności, która z tych kwot jest niższa w rachunku narastającym, uwzględniając przy tym wysokość wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych w poprzednich miesiącach danego roku.

Przykład

Podatnik od kwietnia 2012 r. wykorzystuje w działalności gospodarczej niewprowadzony do ewidencji środków trwałych samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 cm3 będący jego własnością.

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu wynosi 0,8358 zł.

Iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu w poszczególnych miesiącach wynosił:

- w kwietniu (600 km x 0,8358 zł)  501,48 zł,
- w maju (700 km x 0,8358 zł)  585,06 zł,
- w czerwcu (400 km x 0,8358 zł)  334,32 zł,
- w lipcu (500 km x 0,8358 zł)  417,90 zł.
Koszty bieżącej eksploatacji samochodu wynosiły:
- w kwietniu  600 zł,
- w maju  300 zł,
- w czerwcu  700 zł,
- w lipcu  200 zł.

Rozliczenie w poszczególnych miesiącach wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

M-c Iloczyn liczby przejechanych
km i stawki za 1 km
Poniesione wydatki Wydatki zaliczone
do kosztów uzyskania
przychodów
za miesiąc narastająco za miesiąc narastająco za miesiąc narastająco
w zł
Kwiecień 501,48 501,48 600,00 600,00 501,48 501,48
Maj 585,06 1.086,54 300,00 900,00 398,52 900,00
Czerwiec 334,32 1.420,86 700,00 1.600,00 520,86 1.420,86
Lipiec 417,90 1.838,76 200,00 1.800,00 379,14 1.800,00

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.