kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020

Zasady obliczania zaliczki na podatek od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

W nowo powstałej spółce z o.o. członek zarządu pełni swą funkcję na podstawie powołania. Na jakich zasadach należy pobrać zaliczkę na podatek od wypłacanego mu z tego tytułu wynagrodzenia? Czy na spółce ciążą obowiązki w zakresie składania do urzędu skarbowego deklaracji lub informacji?

Od wynagrodzenia członka zarządu pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17% przychodu (lub 32% - na wniosek członka zarządu) pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł. Po zakończeniu roku podatkowego spółka z o.o. jako płatnik musi sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego PIT-4R i PIT-11. PIT-11 musi również przekazać członkowi zarządu.

Przychody uzyskiwane przez członka zarządu z tytułu pełnienia swej funkcji na podstawie powołania zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof. Tego rodzaju przychody mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 1a updof. Z przepisów tych wynika, że płatnicy są zobowiązani pobierać zaliczki na podatek, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 17%. Natomiast podstawą opodatkowania jest osiągnięty przez podatnika przychód pomniejszony:

 • o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 updof oraz
   
 • o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b updof.

Tak ustaloną zaliczkę płatnicy zmniejszają następnie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków podatnika. Kwota składki, o którą zmniejsza się zaliczkę, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 updof).

W przypadku członka zarządu pełniącego swą funkcję na podstawie powołania przedstawiony w ustawie o PIT sposób obliczania zaliczki na podatek wymaga pewnych modyfikacji, gdyż od wynagrodzenia wypłacanego z tego tytułu spółka nie ma obowiązku naliczania składek ZUS. Wśród tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zawartych odpowiednio w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) nie wymienia się bowiem pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania.

Podkreślenia także wymaga, że członkowi zarządu pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania przysługują wyłącznie koszty uzyskania przychodów w kwocie 250 zł. Przepisy ustawy o PIT nie przewidują w tym przypadku możliwości zastosowania podwyższonych kosztów w kwocie 300 zł, nawet jeśli siedziba spółki znajduje się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania członka zarządu.

Zwróć uwagę!

Uwzględniając fakt, że pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, płatnik (spółka) obliczając zaliczkę na podatek od wynagrodzenia takiej osoby, uzyskane przez nią przychody pomniejsza tylko o koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł i do tak ustalonej podstawy opodatkowania stosuje co do zasady 17% stawkę podatku.

Generalnie do opodatkowania dochodu członka zarządu stosuje się 17% stawkę podatku. Niemniej jednak ustawa o PIT dopuszcza zastosowanie wyższej stawki, tj. 32%. Jest to możliwe wyłącznie na wniosek złożony przez członka zarządu (art. 41a updof).

Kalkulatory Kalkulator umożliwiający obliczenie zaliczki na podatek od wynagrodzenia członka zarządu dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Płatnik będący osobą prawną pobraną przez siebie zaliczkę na podatek przekazuje do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy nie posiada siedziby. Wpłaty tej dokonuje w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczkę na podatek.

Ponadto po zakończeniu roku obowiązany jest sporządzić deklarację PIT-4R, którą przekazuje do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy nie posiada siedziby. Ma na to czas do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności.

Płatnik jest także obowiązany sporządzić informację PIT-11. Terminy jej przekazania urzędowi skarbowemu i członkowi zarządu są różne. Urzędowi skarbowemu przekazuje się ją do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a członkowi zarządu - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jednak w razie zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem wspomnianych terminów, płatnik ma obowiązek przekazania PIT-11 urzędowi skarbowemu i członkowi zarządu nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. Informację PIT-11 składa się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania członka zarządu.

Zwróć uwagę!

PIT-4R oraz PIT-11 przekazuje się do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Przykład

Członkowi zarządu pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek przedstawia się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Przychód 2.000,00
2 Koszty uzyskania przychodów 250,00
3 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1 - wiersz 2) 1.750,00
4 Zaliczka na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 3 x 17%) 298,00
5 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 4) 1.702,00

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.