kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020

Amortyzacja środka trwałego nabytego na współwłasność

Wraz z bratem kupiliśmy na współwłasność samochód osobowy (niebędący pojazdem elektrycznym) o wartości przekraczającej 150.000 zł. Udziały we własności samochodu są równe. Auto będę wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały. Czy odpisy amortyzacyjne będą kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

W związku z tym, że wartość samochodu przekracza 150.000 zł, Czytelnik nie będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości.

Przystępując do amortyzacji środka trwałego, w pierwszej kolejności należy ustalić jego wartość początkową. W rozpatrywanym przypadku składnik majątku został nabyty odpłatnie, więc jego wartością początkową będzie cena nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 updof).

Ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej) do używania. Koszty związane z zakupem są to w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Cenę nabycia pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W razie importu cena nabycia obejmuje też cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Tak wynika z art. 22g ust. 3 updof.

W przypadku składników majątku nabywanych na współwłasność należy wziąć pod uwagę także regulacje wynikające z treści art. 22g ust. 11 updof. Stosownie do niego w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Mając na uwadze te regulacje, trzeba stwierdzić, że Czytelnik będzie miał prawo amortyzować połowę wartości pojazdu, adekwatnie do udziału w jego własności.

Przypominamy, że samochody osobowe podlegają amortyzacji według metody liniowej. Nie obejmuje ich metoda degresywna. Podstawowa roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o PIT wynosi 20%. Ustawodawca w określonych przypadkach przewidział możliwość jej podwyższenia o współczynnik nie wyższy niż 1,4 (art. 22i ust. 2 pkt 2 updof). Podatnik ma również prawo obniżyć tę stawkę. W tym względzie ustawodawca nie stawia warunków. Obniżenie stawki zależy wyłącznie od woli podatnika.

W przypadku samochodu używanego (jeżeli podatnik udowodni, że przed nabyciem był on wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy) lub ulepszonego (jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej) ustawodawca przewidział również stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej. W takim przypadku okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, co odpowiada 40% rocznej stawce amortyzacyjnej.

W analizowanej sytuacji wartość samochodu przekracza 150.000 zł. Tak wysoka wartość powoduje, że Czytelnik dokonując odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu, nie będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów całej wartość tych odpisów. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. b updof wyklucza bowiem z kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł. Należy podkreślić, że proporcję tę oblicza się, przyjmując wartość samochodu, a nie wartość przyjętą przez podatnika (tu: 1/2 wartości samochodu).

Przykład

Osoba fizyczna wraz z bratem nabyła na współwłasność w równych częściach samochód osobowy za kwotę 200.000 zł. Pojazd został wprowadzony do działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego ze współwłaścicieli i ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkowa pojazdu wyniosła 100.000 zł. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150.000 zł, przedsiębiorca ustalił stosowną proporcję i według niej rozliczał odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodów.

Proporcja ta wyniosła 75% [(150.000 zł : 200.000 zł) x 100], a więc roczny odpis amortyzacyjny zaliczany do kosztów uzyskania przychodów wynosił 15.000 zł (100.000 zł x 20% x 75%).

Roczną kwotę odpisu zaliczaną do kosztów można również ustalić w prostszy sposób, tj. (1/2 z 150.000 zł) x 20% = 15.000 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.