kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Podwyższona stawka amortyzacyjna

Czy spółka z o.o. ma prawo amortyzować środek trwały (samochód ciężarowy) metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika 1,4 z tytułu szczególnie intensywnego wykorzystywania tego środka?

Nie można amortyzować środka trwałego metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego z tytułu szczególnie intensywnego wykorzystywania tego środka.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych normujące zagadnienia amortyzacji podatkowej przewidują w art. 16i-16k metody amortyzacji. Są to m.in. metody: liniowa i degresywna. Metoda liniowa polega na naliczaniu odpisów amortyzacyjnych od stałej podstawy, tj. wartości początkowej środka trwałego przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik do ustawy (art. 16i ust. 1 updop). Przy czym stawki te mogą być podwyższane, jeżeli wystąpią ku temu przesłanki, o których mowa w art. 16i ust. 2 updop. Stosownie do pkt 2 tego przepisu podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego:

 • używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo
   
 • wymagających szczególnej sprawności technicznej,

przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4.

W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Zgodnie z objaśnieniami do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa kryteriów, jakie powinny być spełnione, aby uznać, że np. środki transportu są "używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych". Jak wynika z interpretacji organów podatkowych, w przypadku środków transportu jednym z kryteriów oceny może być przeciętny przebieg pojazdu wykorzystywanego w analogicznych działalnościach (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 kwietnia 2015 r., nr IPTPB1/4511-65/15-4/AP).

Zasady amortyzacji metodą degresywną uregulowane są w art. 16k ust. 1 updop. Metoda degresywna polega na tym, że podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszana w każdym roku podatkowym o sumę odpisów dokonanych w poprzednich latach. Tak ustaloną podstawę mnoży się przez stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych, podwyższoną współczynnikiem nie wyższym niż 2,0. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej określonej w art. 16i ust. 1 updop, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i updop.

Zatem ustawodawca nie przewidział w przepisach możliwości obniżenia (ani podwyższenia) stawki amortyzacyjnej w okresie amortyzacji metodą degresywną. Wyraźnie wskazał, że stawka amortyzacyjna dla danego środka trwałego nie może być inna niż przyjęta z Wykazu stawek amortyzacyjnych i podwyższona współczynnikiem nie wyższym niż 2,0. Z tego wynika, że podatnik przed rozpoczęciem amortyzacji ma możliwość wybrać współczynnik równy lub niższy niż 2,0, ale nie ma prawa dokonywać jego zmian.

Kalkulatory Kalkulatory amortyzacji metodą liniową i degresywną dostępne są w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Jednak począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacji dokonywanej zgodnie z art. 16k ust. 1 updop miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, dalszych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według zasad określonych w art. 16i updop. Te zaś przewidują możliwość podwyższenia stawki określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika.

Podkreślenia wymaga, że podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Wybraną metodę stosuje się do zakończenia amortyzacji danego środka trwałego. Co wprost wynika z art. 16h ust. 2 updop.

W omawianym przypadku spółka nie ma prawa amortyzować samochodu ciężarowego metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego z racji szczególnie intensywnego wykorzystywania tego pojazdu. Dopiero począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota odpisu amortyzacyjnego liczona według tej metody miałaby być niższa od rocznej kwoty odpisu amortyzacyjnego liczonej metodą liniową (przy zastosowaniu podstawowych stawek z Wykazu), powinna kontynuować amortyzację według metody liniowej i wtedy będzie miała prawo podwyższyć roczną stawkę amortyzacyjną współczynnikiem nie wyższym niż 1,4 (o ile będą wówczas spełnione wymienione wcześniej przesłanki).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.