kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Samochód będący współwłasnością jako środek trwały

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zamierzam nabyć wspólnie z konkubentem samochód, który będę wykorzystywać w działalności gospodarczej. Czy mogę go uznać za środek trwały? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1096458)

TAK. Jednak podstawy naliczania amortyzacji nie będzie stanowiła cała cena jego nabycia.

Składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej może zostać uznany za podlegający amortyzacji środek trwały, o ile spełnia warunki określone w art. 22a ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz.2032 ze zm.). Przepis ten wskazuje, że do tej kategorii zalicza się wymienione w nim m.in. nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania składniki stanowiące współwłasność podatnika. Przewidywany okres ich używania musi być dłuższy niż rok i podatnik powinien je wykorzystywać na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddać do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego.


Kalkulatory kosztów związanych z samochodami dostępne są w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Sposób ustalania wartości początkowej środka trwałego, którego podatnik jest współwłaścicielem, wskazany został w art. 22g ust. 11 ustawy o pdof. W oparciu o jego uregulowania wartość początkową tego składnika ustala się zasadniczo w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika. Tym samym generalnie podatnik nie może dokonywać amortyzacji od całej jego wartości początkowej. Od tej zasady ustawodawca przewidział pewien wyjątek, ale dotyczy on składników majątku stanowiących współwłasność majątkową małżonków -nie będzie on miał zatem zastosowania w sytuacji zaprezentowanej przez uczestniczkę forum.

Wobec tego uczestniczka forum ustalając wartość początkową samochodu nabytego na współwłasność z konkubentem określi ją w takiej proporcji, w jakiej posiada udział w jego własności.

Przykład

Pani Anna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w sierpniu 2017 r. kupiła na rynku wtórnym na współwłasność z konkubentem samochód osobowy za cenę 47.000 zł. Samochód ten będzie wykorzystywała w prowadzeniu swojej firmy jako środek trwały. Z umowy zakupu wynika, że jej udział we współwłasności samochodu wynosi 42%. W tej sytuacji wartością początkową samochodu wyznaczającą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych będzie kwota 19.740 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60