kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Koszty ubezpieczenia i przedłużenia gwarancji na środek trwały

Kupiliśmy na potrzeby firmowe odkurzacz, który zamierzamy uznać za środek trwały. Przy nabyciu dokupiliśmy do niego przedłużenie standardowej gwarancji oraz ubezpieczenie przed zniszczeniem. Czy te dodatkowe wydatki zwiększą wartość początkową odkurzacza, czy też można je rozliczyć bezpośrednio w firmowych kosztach podatkowych? (pytania z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1090429 i 1090246)

Wydatków poniesionych na wykupienie dodatkowej gwarancji na nabyty przez uczestnika forum i zaliczony do środków trwałych odkurzacz oraz jego ubezpieczenie przed zniszczeniem nie można uznać za wydatki związane z transakcją zakupu tego sprzętu. Z tego względu nie są one elementem składowym jego wartości początkowej. Poniesiony na ten cel wydatek nie wykazuje co prawda bezpośredniego wpływu na uzyskanie przez podatnika konkretnego przychodu z prowadzonej działalności, ale niewątpliwie wpływa na ograniczenie kosztów związanych z ewentualną naprawą urządzenia. Z uwagi na to, że związany jest ze składnikiem majątku wykorzystywanym na potrzeby prowadzonej działalności, to należy uznać go za koszt podatkowy.


Kalkulatory amortyzacyjne dostępne są w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl, w dziale Podatki dochodowe.


Gdy wprowadzany do firmy środek trwały zostaje nabyty odpłatnie, za jego wartość początkową przyjmuje się cenę nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm. i odpowiednio art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop - Dz. U.z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Ustalając cenę nabycia należy kierować się regulacjami zawartymi w art. 22g ust. 3 i ust. 5 ustawy o pdof lub art. 16g ust. 3 i ust. 5 ustawy o pdop. Przepisy te definiują cenę nabycia jako kwotę należną zbywcy, m.in. powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Do tej kategorii kosztów ustawodawca zalicza w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Co prawda użyte przez ustawodawcę określenie "w szczególności" wskazuje, że podany katalog jest przykładowy, jednak wydatków na przedłużenie okresu gwarancyjnego i ubezpieczenie środka trwałego przed zniszczeniem nie można uznać za koszty związane z jego zakupem. Należałoby przyjąć, że są to wydatki związane z jego eksploatacją i używaniem, które nie zwiększają jego wartości początkowej. Gwarancja i dodatkowe ubezpieczenie zabezpieczają interes finansowy przedsiębiorcy w ten sposób, że w okresie ich obowiązywania uprawniają go do nieodpłatnej naprawy rzeczy, które wykorzystuje w działalności gospodarczej. Z tego względu wskazane w pytaniu uczestnika forum wydatki należy uznać za racjonalne i gospodarczo uzasadnione. W efekcie związanymi z nimi opłatami przedsiębiorca ma prawo obciążyć firmowe koszty podatkowe. Powinien tego dokonać bezpośrednio, a nie poprzez odpisy amortyzacyjne.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60