kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

Ustalenie stawki amortyzacyjnej na podstawie Wykazu

Sprzedawca podnośnika elektrycznego określił, iż urządzenie to posiada symbol KŚT 641-1, dla którego w Wykazie przewidziano stawkę 18%. Z naszej oceny wynika natomiast, że stawka amortyzacyjna powinna wynieść 4,5%. Jaką stawkę należy zatem przyjąć do amortyzacji takiego środka trwałego?

Stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego ustala się w oparciu o Wykaz stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym, dla którego podstawę klasyfikacji stanowi grupa oraz rodzaj KŚT.

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowi załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym. Wyznacza on stawki amortyzacyjne możliwe do zastosowania przy amortyzacji podatkowej.

Do danej stawki amortyzacyjnej przyporządkowane są poszczególne grupy środków trwałych. Do wybranych stawek przyporządkowane są jedynie podgrupy i rodzaje, a w niektórych przypadkach wybrane z danego rodzaju konkretne środki trwałe.

W przypadku urządzeń z grupy 6 "Urządzenia techniczne", podstawową stawką amortyzacyjną jest stawka w wysokości 10%. Natomiast dla rodzaju 641 "Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp." - stawka ta wynosi 18%. Przy czym na zasadzie wyjątku stawką 18% nie są objęte urządzenia z rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych.

Uwzględniając powyższe, naszym zdaniem, środek trwały, o którym mowa w pytaniu, jako urządzenie sklasyfikowane w rodzaju 641-1, może podlegać amortyzacji przy zastosowaniu 18% stawki amortyzacyjnej. Natomiast przywołana w pytaniu stawka amortyzacyjna w wysokości 4,5% dotyczy jedynie sklasyfikowanych w rodzaju 641-7 wyciągów kopalnianych (bez wyciągów przy głębieniu szybów), a taka klasyfikacja - jak zakładamy - nie jest tu właściwa.

Obiektem w grupowaniu 641 KŚT jest poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub kołowrót kopalniany wraz z normalnym wyposażeniem - wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania i ciężarów.

W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd (silnik lub pompa).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60