kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016

Zasady amortyzacji przy dłuższym roku podatkowym

U podatników podatku dochodowego od osób prawnych pierwszy rok podatkowy może trwać więcej niż 12 kolejnych miesięcy. Ponadto z uwagi na to, że mogą oni podejmować decyzje dotyczące zmiany roku podatkowego, również pierwszy po zmianie rok podatkowy może być dłuższy niż kalendarzowy. W takich przypadkach często pojawiają się wątpliwości dotyczące wartości odpisu amortyzacyjnego rozliczanego w kosztach wydłużonego roku.

Długość roku podatkowego

Z uregulowań zawartych w art. 8 ust. 1 ustawy o pdop wynika, że zasadniczo rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej. Postanowienie o przyjęciu roku podatkowego innego niż kalendarzowy powinno zostać zawarte w statucie albo umowie spółki bądź innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innego podatnika. O przyjęciu roku podatkowego innego niż kalendarzowy należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Gdy wszystkie te formalności zostaną spełnione, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności:

 • pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych (art. 8 ust. 2 ustawy o pdop),
   
 • w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (art. 8 ust. 2a ustawy o pdop).

Stawka roczna a stawka miesięczna

Załącznikiem do ustawy o pdop jest Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Z uwagi na to, że jak wskazuje sama nazwa załącznika, określone są one w skali roku, należy uznać, zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą długości roku podatkowego, odnoszą się one do okresu 12 miesięcy. To oznacza, że miesięczny odpis amortyzacyjny ustala się jako iloraz rocznego odpisu amortyzacyjnego i 12 miesięcy (tj. roczny odpis : 12 m-cy).

W konsekwencji roczny odpis amortyzacyjny dla wydłużonego roku podatkowego będzie wyższy, proporcjonalnie do ilości występujących w nim dodatkowych miesięcy, gdyż zostanie wyliczony jako iloczyn wartości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego (ustalonego na podstawie wykazu stawek) i ilości miesięcy w roku podatkowym (przykład 1). Prawidłowość tego sposobu dokonywania amortyzacji w wydłużonym roku podatkowym potwierdzają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-303/15-2/AK - szerzej omawialiśmy ją GP nr 2 z dnia 7.01.2016 r. na str. 3).

Podwyższenie lub zmniejszenie stawki

Ustawodawca stworzył podatnikom możliwość zmiany stawek amortyzacyjnych, czyli ich obniżanie bądź podwyższanie. Została ona jednak zarezerwowana jedynie dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, co oznacza, że tylko w przypadku wyboru tej metody przedsiębiorca może dokonywać zmiany stawek wynikających z Wykazu.

W odniesieniu do amortyzowanych już przez przedsiębiorcę składników majątku trwałego obniżenie stawki z Wykazu może nastąpić począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (art. 16i ust. 5 ustawy o pdop). W konsekwencji, w zależności od przyjętego przez przedsiębiorcę terminu dokonywania odpisów, obniżenie stawki amortyzacyjnej w danym roku podatkowym może nastąpić:

 • w pierwszym miesiącu roku podatkowego - przy amortyzacji miesięcznej,
   
 • na koniec pierwszego kwartału - przy amortyzacji kwartalnej,
   
 • na koniec roku - gdy amortyzacja dokonywana jest jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Stawek amortyzacyjnych nie można natomiast obniżyć w sytuacji, gdy w danym roku dokonano już odpisu amortyzacyjnego przy zastosowaniu stawki z Wykazu. Tym samym nie można dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych, które zostały naliczone i odpisane w koszty przy zastosowaniu prawidłowo ustalonych stawek.

Podatnicy, u których rok podatkowy jest dłuższy niż 12 miesięcy i którzy jednocześnie w trakcie tego roku dochodzą do wniosku, że chcieliby dokonać zmiany stawki amortyzacyjnej, mają często wątpliwości, w którym momencie mogą zmianę tę przeprowadzić. Chodzi o to, czy mogą stawkę amortyzacyjną zmienić z upływem roku kalendarzowego, który przypada w trakcie przyjętego przez nich roku podatkowego, czy też dopiero z upływem roku podatkowego. W takim przypadku zmiany obecnie stosowanej stawki amortyzacyjnej mogą dokonać dopiero z początkiem kolejnego przyjętego przez siebie roku podatkowego, a nie kolejnego roku kalendarzowego (przykład 2).

Przykład 1

Spółka z o.o. rozpoczęła działalność we wrześniu 2015 r. Wspólnik wniósł do spółki budynek magazynowy. W tym samym miesiącu budynek ten został przyjęty na stan środków trwałych. Od października 2015 r. jest amortyzowany metodą liniową przy użyciu stawki z Wykazu wynoszącej 2,5%. Wartość początkowa budynku wynosi 420.000 zł, stąd miesięczny odpis amortyzacyjny to 875 zł (tj. 420.000 zł × 2,5% : 12 m-cy).

Rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Załóżmy, że pierwszy rok podatkowy spółki zakończy się 31 grudnia 2016 r. Wówczas roczny odpis amortyzacyjny dla przedmiotowego budynku w pierwszym roku podatkowym wyniesie 13.125 zł (tj. 875 zł × 15 m-cy).


Przykład 2

Spółka z o.o z przykładu 1 z uwagi na funkcjonowanie budynku magazynowego w warunkach pogorszonych postanowiła zwiększyć stosowaną stawkę amortyzacyjną o współczynnik 1,2. Z uwagi na to, że jej rok podatkowy rozpoczęty we wrześniu 2015 r. skończy się dopiero 31 grudnia 2016 r., podwyższenie stawki amortyzacyjnej dla budynku nastąpi dopiero od 1 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.