kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pomniejszany o nieobecności - obliczanie zaliczki na podatek

Wypłacamy pracownikowi ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Jaką część potrącić z tego ryczałtu za każdy dzień nieobecności w 2016 roku? Czy kwoty ryczałtu pomniejszać o zaliczkę na podatek dochodowy?

Ryczałt pomniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień nieobecności w pracy. Kwotę ryczałtu dodaje się do przychodów pracowników uzyskanych w danym miesiącu i od tak ustalonej sumy należy obliczać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pomniejszanie ryczałtu samochodowego o nieobecności w pracy

Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.). Krótko przypomnijmy, że zgodnie z tym rozporządzeniem, zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych m.in. samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Zwrot wydatków związanych z używaniem przez pracownika prywatnego samochodu osobowego może być dokonywany w formie ryczałtu lub z uwzględnieniem tzw. kilometrówki.

Miesięczny ryczałt obliczany jest jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przyznanych kilometrów na jazdy lokalne (limit ten nie może przekraczać norm wskazanych w § 3 ww. rozporządzenia). Wypłata ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Aktywne druki i formularze
Wzór oświadczenia o używaniu
samochodu do celów służbowych
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Kwotę ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Przykład 1

Pracownik złożył oświadczenie o używaniu samochodu osobowego do celów służbowych, z którego wynika, iż w lutym br. był nieobecny w pracy z powodu choroby przez 6 dni. Zgodnie z umową, pracownikowi przysługuje 300 km limitu na jazdy lokalne. Stawka za 1 km dla używanego przez pracownika samochodu wynosi 0,5214 zł.

Za luty br. przysługuje pracownikowi ryczałt w kwocie 113,76 zł obliczony następująco:

300 km × 0,5214 zł/km = 156,42 zł;

156,42 zł - (156,42 zł × 6/22) = 113,76 zł.

W celu obliczania wysokości ryczałtu warto korzystać z ogólnie dostępnych kalkulatorów znajdujących się na naszej stronie internetowej.

Kalkulatory
Kalkulatory dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Przychód pracownika i zaliczka na podatek

Wypłacany pracownikowi ryczałt zalicza się do przychodów ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ustawy o PDOF, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Do takich przychodów zalicza się także kwoty zwracanego pracownikowi ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów firmowych. Przychód ten, w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ww. ustawy, jest zwolniony z podatku, ale dotyczy tylko niektórych pracowników. Zgodnie bowiem z tym przepisem, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw.

Odrębnymi ustawami, do których odsyła powyższy przepis (jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 września 2015 r., nr IPPB4/4511-733/15-2/JK3), są ustawy:

Zatem zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje tylko tych pracowników, dla których ustawy przewidują prawo do zwrotu lub nakładają obowiązek zwrotu kosztów z tytułu używania pojazdów pracownika. W pozostałych przypadkach ryczałt za jazdy lokalne jest opodatkowany. Przychód pracownika z tego tytułu powinien być opodatkowany wraz z innymi przychodami, czyli dodany do uzyskanych w danym miesiącu wynagrodzeń i innych przychodów uzyskanych ze stosunku pracy. Od tak ustalonych przychodów płatnik oblicza zaliczkę na podatek dochodowy. Przypomnieć należy, że zwrot pracownikom kosztów używania własnych pojazdów w jazdach lokalnych dla potrzeb pracodawcy, w formie miesięcznego ryczałtu, do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury - nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.).

Przykład 2

Pracownik w lutym br. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł oraz ryczałt za jazdy lokalne w kwocie 113,76 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota
1. Wynagrodzenie zasadnicze 2.500,00 zł
2. Ryczałt samochodowy podlegający opodatkowaniu 113,76 zł
3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 2.500,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 3 × 13,71%) 342,75 zł
5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 3 - wiersz 4) 2.157,25 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 × 9%) 194,15 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 × 7,75%) 167,19 zł
8. Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu
(wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 8 - wiersz 4)
2.160,00 zł
10. Zaliczka na podatek (wiersz 9 × 18%) - 46,33 zł 342,47 zł
11. Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego, po zaokrągleniu
(wiersz 10 - wiersz 7)
175,00 zł
12. Wynagrodzenie netto do wypłaty (wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 4 - wiersz 6 - wiersz 11) 1.901,86 zł

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.