kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015

Ryczałt ewidencjonowany od przychodu z dzierżawy znaku towarowego

Czy czynsz osiągany z dzierżawy znaku towarowego, na podstawie umowy zawartej przez podatnika poza działalnością gospodarczą, może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%?

Przedstawione zagadnienie jest przedmiotem sporów interpretacyjnych.

Osoby fizyczne mogą opłacać ryczałt ewidencjonowany od przychodów z tytułu umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku ryczałt wynosi 8,5% osiąganych przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Kwestia stosowania tej formy opodatkowania w odniesieniu do przychodów z udostępnienia znaku towarowego budzi wątpliwości interpretacyjne, na co wskazuje wyrok WSA w Łodzi z 24 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 657/15 (orzeczenie nieprawomocne).

Sąd ten uchylił interpretację organu podatkowego, który uznał, że udostępnienie znaku towarowego jest źródłem przychodów z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, do których nie ma zastosowania opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Zwrócił uwagę, że umowa dzierżawy oraz inne umowy o podobnym charakterze stanowią odrębne źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

Jego zdaniem dopełnieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 updof jest art. 16a updof, który stanowi m.in., że przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b updof stosuje się odpowiednio.

Z zestawienia tych dwóch przepisów, w ocenie Sądu, wynika, że ustawodawca uznaje za źródło przychodu zarówno dzierżawę (czy umowę o podobnym charakterze), która ma za przedmiot rzeczy, jak też prawa majątkowe.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60